Lägenhetsnummer och Folkbokföring

Det av Lantmäteriet upprättade lägenhetsregistret har två syften:

  • Räkna landets lägenheter och dess beskaffenhet
  • Skapa förutsättningar för folkbokföring per lägenhet istället för per fastighet

Alla lägenheter har ett lägenhetsnummer i lägenhetsregistret. Detta registret kommer till användning i kontakt med myndigheter. Detta ersätter inte det lokala identifieringssystemet vi redan har. Ditt lokala lägenhetsID hittar du istället på dörrkarmen utanför din ytterdörr och används alltid i kontakt med styrelsen eller vid felanmälan.

Är detta den plats du är folkbokförd på kommer Skatteverket i framtiden efterfråga det lägenhetsnummer som är folkbokföringsnumret på din lägenhet. Detta är inte unikt för just din lägenhet i föreningen, utan t ex 1101 återkommer 23 gånger bara i vår förening. En för varje uppgång. Därför är det extra viktigt att du kommunicerar rätt, så att vi vet vilken lägenhet det gäller.

Uppgifter om vad som räknas som kök, kokvrå och kokskåp har hämtats från originalritningar och Lantmäteriets normer.
Övriga uppgifter kommer från den ekonomiska planen, upprättat 1935. Detta innebär att kvadratmeter också anges som halva kvadratmeter, i vårt eget system brukar vi bara visa avrundade kvadratmeter.

I dokumenten nedan hittar du en sammanställning av de uppgifter föreningen anmält och det tilldelade lägenhetsnumret.

Information om folkbokföring finns på Skatteverkets webbplats.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på din ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på en lapp på dörren. Endast ägare får stå på brevlådan.