Återvinning och avfallshantering

I Färjan har vi vår egen återvinningscentral. För att spara tid, plats och kostnader är avfallshanteringen utformad för att vara så funktionell som möjligt.

Återvinningsrum och hushållsavfall

Boenden i Färjan har goda möjligheter att sortera sitt avfall och möjliggöra återvinning. På
Färjans innergård finns ett fristående hus med möjlighet att lämna flertalet olika fraktioner.
För att komma in i dessa rum behövs en passerbricka.
Från och med 1 januari 2023 är det obligatoriskt för alla hushåll, kontor och övriga
verksamheter i Stockholm att samla in sitt matavfall separat. I Färjan finns denna möjlighet
sedan 2021. Separata kärl för matinsamling står i rummet för hushållsavfall. I detta rum kan
du som boende även hämta bruna papperspåsar för insamling.
I rummet för återvinning på Färjans innergård erbjuds insamling av nio olika fraktioner. Som
medlem i föreningen får boende tillgång till hushållsnära insamling av kartong, plast, färgat
och ofärgat glas, tidningspapper, aluminium, batterier, elektronik och lysrör.

Container

Minst en gång i månaden erbjuds även boende att göra sig av med större restavfall i en
tillfällig container på innergården. 

Se mer info kring vad du får slänga i containern och hämtningsschema här.

Farligt avfall och byggavfall

Färjan erbjuder inte hantering av farligt avfall så som målarfärg eller kemikalier. Det finns
inte heller möjlighet att slänga större föremål så som möbler i vare sig återvinningsrummet
eller hushållsavfall. Byggavfall som genereras av renovering ska forslas bort samma dag.

Detta gäller oavsett om byggnationen utförs av ett företag eller av privatperson.

Nyttiga länkar

För att hitta närmaste återvinningscentral, besök Stockholm Vatten och Avfalls hemsida.

Länk till HSB Kunskapsbank om Miljö och energi i hemmet.