Hänsyn och tider

Hänsyn och tider

Alla medlemmar måste respektera nedan tider utifrån ett hänsynsperspektiv:

Vardagar: tystnad mellan kl. 22:00 - 07:00
Helger: tystnad mellan kl. 22:00 – 09:00.

När du störs av din granne ska du i första hand prata med vederbörande så kanske ni kan lösa problemet tillsammans.

Om störning efter det inte upphör, kontakta Störningsjouren AB. För att Störningsjouren ska kunna konstatera att en medlem verkligen stör måste man släppa in dem vid utryckningen. Gör man inte det - måste man själv betala utryckningskostnaden.  När störningsjouren inte blir insläpp har anmälan heller ingen verkan och styrelsen kan inte agera på störningsärendet. 

Störningsjouren vidarebefordrar inte er anmälan till någon annan än oss i styrelsen och vi har alla tystnadsplikt.

När man har pratat med sin störande granne, ringt och släppt in störningsjouren och störningarna fortfarande inte upphör, lämnar man in ett skriftligt klagomål till styrelsen. Kom ihåg att underteckna skrivelsen med namn och telefonnummer då anonyma skrivelser varken godtas eller behandlas.

Anmälan till störningsjouren görs på tel: 08-568 214 00. 

Hemsida: www.storningsjouren.se

Övriga ordningsregler:
Tänk på att inte duscha eller sätta på tvätt- eller diskmaskinen under ovan nämnda tider.
När du behöver borra och spika, gör det på dagtid. Borrning och spikande får ske mellan kl 07.00 och 20.00.
Observera att vi inte kan förbjuda någon att röka på balkongen eller i lägenheten.

Grillning: 
Fast året-runt-grillar är utplacerade på nästan alla gårdar. De är till för att användas av alla medlemmar.

Grillning på balkongen är tillåten med det kravet att man då måste använda en elgrill som är försedd med vattenbad. Att grilla med öppen eld är inte tillåtet pga brandfaran. Generellt gäller att man talar med sina grannar innan man grillar på balkongen.