Ordningsregler

Nedan finns de ordningsregler som gäller för vår bostadsrättsförening. I ett flerfamiljshus blir man alltid mer eller mindre beroende av varandra. Människor har olika vanor och levnadssätt. Därför gäller det att kunna samarbeta i ett bostadsområde. En bra förutsättning därvidlag är en positiv inställning liksom respekt för varandras önskemål. Det är viktigt att var och en är aktsam om fastigheterna och dess inredning - ju mindre underhållet kostar, desto bättre förutsättningar har vi att begränsa avgiftshöjningar och förbättra såväl inre som yttre miljö. Det är bl.a. med sikte på den gemensamma trevnaden som nedanstående ordningsregler fastställdes. Vi är alla skyldiga att iakttaga dessa regler. Förutom de beslutade ordningsreglerna gäller de föreskrifter som står i föreningens stadgar respektive hyreskontrakt.  

Bostadsrättsföreningen Högdalens medlemmar ska:

 • vara aktsamma om och väl vårda föreningens egendom för den allmänna trevnaden visa hänsyn mot grannarna. Med tanke på lyhördheten är det därför speciellt viktigt att det är tyst mellan kl. 22.00 och 07.00

 • ej sätta upp parabolantenner, master o dyl. som sticker ut från fasad och räcken.

 • till  fastighetsexpeditionen (respektive utom arbetstid till Jourmontör) anmäla sådan skada som omedelbart  måste avhjälpas.

 • inte använda lägenhet eller annat av föreningens utrymme för annat än avsett ändamål.

 • se till att entrédörrar är låsta nattetid och att dörrarna hålls stängda dygnet runt pga råttbekämpning.

 • alltid tillse att dörrar till källare, garage etc. är låsta.

 • se till att alla allmänna utrymmen, såsom portar, våningsplan, källargångar m.m. alltid hålls fria från cyklar, barnvagnar, möbler, lådor, entrémattor och liknande. Tänk på konsekvenserna vid städning, strömavbrott eller eventuell brandkårs- och ambulansutryckning!

 • vara sparsam med vatten, värme och el.

 • inte lämna vattenkranar öppna när husets huvudkranar är avstängda. 

 • endast på anvisad plats och tid rengöra eller piska mattor, sängkläder m.m samt torka tvätt.

 • inte hänga tvätt synligt på balkonger.

 • väl emballera allt som kastas i sopnedkasten i lagom stora paket med 3 knutar.

 • inte hänga balkonglådor och liknande på utsidan av fönster och balkonger.

 • tillse att Era husdjur inte för oväsen eller förorenar inom fastigheten.


  Det är förbjudet att rasta husdjur i planteringar, sandlådor och i övrigt på gårdarna samt att mata fåglar från fönster eller balkonger!