Brandsäkerhet

Som bostadsrättsinnehavare i vår förening är du medansvarig för att förebygga brand i din lägenhet och i din fastighet. Ytterst är det styrelsens ansvar för att brandskyddet uppfylls vilket sker genom regelbundna inspektioner i fastighetsbeståndet.

 

Brandsäkerhet i trappuppgångarna

Enligt brandskyddsföreskrifterna får det INTE placeras några föremål i trappuppgångarna eller trapphusen då detta är brandkårens väg in för att släcka brand och Din utrymningsväg då det brinner och vill ut.

Det ligger i såväl styrelsens som den enskildes ansvar att se till att våra trapphus hålls fria från all förvaring. Detta innebär att material av typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial osv. inte får förvaras i trapphus, oavsett hur de placeras.

Det finns en dom i kammarrätten om detta, mer information återfinns i dokumentet längre ned på denna sida.

Du kan även läsa mer om brandsäkerhet på t. ex den här hemsidan http://www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet/brandsakerthem 

eller http://www.if-sakerhet.se/hemsakerhet

 


Du kan lätt minska risken för brand i din lägenhet!

Genom att förbereda dig på rätt sätt skyddar du dig, din familj och ditt hem mot bränder. Öka brandsäkerheten genom följande tre enkla åtgärder:

•Installera brandvarnare på strategiska ställen i ditt hem.
•Placera ut en brandsläckare där den är lätt att komma åt.
•Se till att det finns en brandfilt tillgänglig i köket och gärna i TV-rummet.