Fasader

Var aktsam om våra hus - spika inte, borra inte och skruva inte i fasaderna / ytterväggarna !

De putsade fasaderna/ytterväggarna i våra hus är känsliga för fuktgenomträngning. Därför är det absolut förbjudet att sätta upp någonting på fasaderna/ytterväggarna utan tillstånd från föreningens styrelse.

Ett alternativ är att ansöka om tillstånd för att borra i överhängande balkong eller fönsterkarmen om ni önskar sätta upp infravärme eller markis.

Eftersom föreningen är ansvarig för olägenheter som kan uppstå p.g.a. skador på fasader/ytterväggar kommer Alova att notera detta vid den avflyttningssyn som görs i samband med överlåtelser. Säljaren måste då åtgärda fasaden/ytterväggen på ett fackmannamässigt sätt innan köparen tillträder, eller om styrelsen godkänner det, tillse att köparen ikläder sig ansvaret för eventuella framtida skador/olägenheter.

Har du frågor kring detta, kontakta Alova eller någon i styrelsen.