Fuktlarm i köken

I samband med stamspolningen som genomfördes i juni 2019 installerades fuktlarm under diskbänken i respektive lägenhet. Installationen av fuktlarmen genomförde föreningen kostnadsfritt i samtliga lägenheter, med syfte att underlätta upptäckt och åtgärd av eventuella fuktskador för respektive lägenhetsinnehavare. Att föreningen stod för installationen ändrar inte ansvaret för att upptäcka och åtgärda eventuell fuktskada i lägenheten. Detta ansvar bär alltid den enskilda bostadsrättsinnehavaren.
Bakgrund
Föreningen har kostnadsfritt installerat fuktlarm under diskbänken i respektive lägenhet. Detta gjordes som en engångsservice för att underlätta för den enskilda bostadsrättsinnehavaren att upptäcka och kunna förhindra fuktskador.
 
Ansvar och underhåll av fuktlarm
Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att underhålla dosan (t.ex. byta batteri) och fuktlarmet. Om/när dosan eller fuktlarmet slutar fungera, får bostadsrättsinnehavaren själv bekosta och installera en ny. Det är alltså frivilligt för bostadsrättsinnehavaren att ha fuktlarm, men vi rekommenderar starkt att man har detta för att undvika kostsamma fuktskador.
 
Det är fortsatt bostadsrättsinnehavarens ansvar att tillkalla och bekosta hjälp samt åtgärda och bekosta eventuell fuktskada som uppkommer i lägenheten.
 
Observera att fuktlarmet endast är en hjälp som ökar chansen att upptäcka fuktskador! Det kan uppstå vattenläckor även utan att larmet går, och det är fortsatt du som bostadsrättsinnehavare som bär ansvaret för detta.