Parkering

Lokala trafik-och parkeringsbestämmelser gäller i hela området. Föreningen har inga egna p-platser för uthyrning.

I området gäller elektronisk parkering, du kan läsa mer om parkering samt garageplatser på samfällighetens hemsida http://jarlasjo.se/omradet-jarla-sjo/parkering/

Om du behöver P-tillstånds-ID för Din lägenhet, vänligen kontakta Styrelsen.

 

 

 

Du måste ansöka/köpa ett nytt digitalt P-tillstånd! 2021-11-22

 

Vid årsskiftet slutar ditt nuvarande P-tillstånd (via Parkera.se) att gälla och möjligheten att betala din parkeringsavgift via EasyPark-appen. Samfälligheten byter leverantör som hanterar P-tillstånden och betalningen av P-avgiften för boende och företag i området. Den nya leverantören heter Parkando.

Parkandos lösning erbjuder följande fördelar:

• Du köper ditt P-tillstånd (Inkl. månadsparkerings avgiften) via Parkandos

kundportal. Avgiften (inkl. moms) är för närvarande – 400 kr/mån för bil 1

och 700 kr/mån för bil 2 för boende och 600 kr/mån för företag i området.

• Du betalar varje månad tills du säger upp P-tillståndet (fungerar som ett

avtal).

• Avisering med faktura via posten eller via e-post eller autogiro.

• Du byter reg.nummer vid bilbyte på ett ställe (via Parkando -appen eller

via kundportalens ”Mina sidor”).

 Fram till den 31 december 2021 kommer Parkando och EasyPark fungera parallellt. Betald P-avgift (via EasyPark) för en 30-dagarsperiod (eller fler 30- dagarsperioder) som löper in i januari/februari 2022 gäller perioden ut.

Från och med den 1 februari 2022 behöver alla boende och företag i Järla sjö ha ansökt/köpt P-tillstånd för att undvika en kontrollavgift.

 

 

 Följ dessa enkla steg för att skaffa ditt nya digitala P-tillstånd:

1. Logga in på www.jarlasjo.se/omradet-jarla-sjo/parkering Läs vilka p-regler som gäller för Järla sjö

Klicka på knappen ”Ansök/registrera P-tillstånd” och du kommer till Parkandos kundportal.

2. Logga in med Mobilt Bank-ID.

Om du inte har ett Mobilt Bank-ID, en e-postadress eller en mobiltelefon kontaktar du Parkandos kundtjänst för hjälp.

3. Välj ett P-tillstånd/avtal och skriv in ditt unika P-tillstånds-ID och tryck på ”Bekräfta”.

     - P-tillstånds-ID:et för boende i Järla sjö är en unik kod som är kopplad till den boendes lägenhetsnummer inom respektive Brf. Om boende har glömt bort sitt P-tillstånds-ID ska den boende kontakta sin styrelse för hjälp. Fram till 1 februari kan du som boende även logga in på tjänsten www.Parkera.se och där även hitta ditt P-tillstånds-ID.

- P-tillstånds-ID:et för företag (personal) gäller bara dagtid och är kopplat till dennes företag eller dennes fastighet i området. Kontakta områdesförvaltningen för mer information om vad om gäller.

• Du blir nu ombedd att skapa ett konto. Fyll i alla uppgifter och godkänn villkoren.

4. P-tillståndet/avtalet gäller tillsvidare. Aviseringen sker månadsvis. Ändring av betalningsmetod och uppsägning görs på ”Mina sidor” i Parkandos kundportal.

5. Klart! Nu ser parkeringsvakten att du har ett P-tillstånd.

Ladda ner Parkando appen till din mobil

Om du byter bil ändrar du reg.numret direkt i Parkando-appen eller på kundportalens ”Mina sidor”.

Skulle det dyka upp några frågor är du alltid välkommen att kontakta Parkandos kundtjänst.

E-post: kundservice@parkando.se, Telefon: 08-408 396 38