Cykelrummet

Föreningens cykelrum finns på Winborgs Väg 33.

Högst två mopeder får förvaras där på grund av brandfara och försäkringsvillkor.

Det är trångt i rummet och föreningen ser över cykelrummet med jämna mellanrum. Genom att märkning av cyklar då genomförs kan uttjänta och kvarglömda cyklar lämna plats åt övriga.

Gratis märkningslappar fås genom att kontakta cykelstyret@thernsjo.se

Tänk på att vara noga med att stänga och låsa dörren efter dig när du lämnar cykelrummet.

Nedan kan du se status efter den senaste inventeringen i cykelrummet som gjordes 2020-05-03.