Fastighetsförvaltare

 Föreningens fastighetsförvaltare heter Alova Fastighetsteknik(tidigare Etcon).

I normalfallet på dagtid registrerar du din felanmälan eller ditt serviceärende inom fastighetsteknik via hemsidan; www.alova.se 

Mellan 08.00 till 16.00 på vardagar:
Vid akuta ärenden, som innebär risk för person- eller fastighetsskada, ringer man 08-657 27 00 under kontorstid 08.00 - 16.00.

 

Under jourtid: mellan 16.00 till 08.00 och helger:
Om ett akut ärende uppstår utanför kontorstid, men endast då, så ringer man Securitas jourmontör 08-657 64 21.

Uppge alltid BRF Järla Strand vid felanmälan.

Obs! Vid felanmälan, vänligen skicka alltid kopia på felanmälan till styrelsen för kännedom. Glöm inte att först försöka avhjälpa felet på egen hand, innan du gör en felanmälan.

 

Svar på frågor om betalning och ansvarsfördelning hittar du i stadgan som finns här på hemsidan.