Sophantering och återvinning

I anslutning till Winborgs Väg 33 och 43 finns soprum för hushållssopor. Paketera dina sopor väl så att vi slipper obehaglig lukt ifrån sopkärlen. 

Tänk också på att vi har särskilt avsedda kärl för matavfallshantering. Kontakta styrelsen för att få en ny brun behållare och för mer info. Du kan även läsa mer på kommunens hemsida.

OBS! Återvinningscentralen, som finns vid infarten till området, får ENDAST användas för FÖRPACKNINGAR av glas, hårdplast, metall samt returpapper/tidningar. Se Nacka Kommuns hemsida om avfall och återvinning. På grund av att boende i området lägger övrigt restavfall i ÅVC kostar det samfälligheten (och således även oss) i dagsläget drygt 300 000 kr/år. 

Grovsopor, t.ex. möbler, färgburkar, hemelektronik m.m. lämnas vid kommunens återvinningsstationer. Se Nacka Kommuns hemsida för mer information! Glödlampor kan läggas i särskilda behållare i soprummet i 33:an.