Trädgård

Nacka Trädgård & Park Service ansvarar för att ta hand om planteringar, buskar och träd som hör till föreningens mark, inklusive intill altanerna och vid husgavlarna. Växtlighet som hör till samfällighetens mark ansvarar samfälligheten för.

 

Vi ber vänligt samtliga boende att respektera att det endast är vår upphandlade entreprenör som får beskära föreningens växtlighet och det är inte tillåtet för dig som bostadsrättshavare att beskära dessa på egen hand.

 

Trädgårdsarbetet utförs kopplat till de olika årstiderna, så att artkaraktären på växterna bibehålls, och innefattar följande moment:

·      Buskar (beskärning, överhängsbeskäring sommar)

·      Träd (beskärning mellan feb-sept, stamskott/rotskott)

·      Rosor (beskärning, våren)

·      Rabatter (ogräsrensning 4ggr/år)

 

Trädgårdsavtalet är för närvarande under översyn. Om ni har några frågor om trädgård, vänligen ta kontakt med Styrelsen.