Ombyggnad och renovering

Innan du renoverar - kom ihåg att höra med styrelsen om du behöver tillstånd först!

Om du planerar omfattande ombyggnationer av din lägenhet ska du kontakta styrelsen för att höra efter vad som planeras i föreningen som kan ha betydelse för din ombyggnad. Informera också grannarna i ditt hus om planerade ingrepp och ge dem möjlighet att flagga för tider som mindre lämpliga störande arbeten. 

I föreningens stadgar hittar du information om vad du som bostadsrättsinnehavare har för ansvar och vilka ingrepp du får och inte får göra. Föreningen har inte någon separat reparationsfond för respektive lägenhet. 

Störande ljud

Du bör inte arbeta med lägenheten efter kl. 22:00 och inte heller före kl. 07:00 på vardagar. Börja heller inte före kl. 09:00 på helger.

När det gäller arbeten som skapar stomljud, d.v.s. resonans eller direkt ljud i fastighetens fundament(vägg, golv, tak, rörledningar etc)ska utföras mellan 09:00-19:00 under vardagar. Under helger ska dessa arbeten undvikas. Den typ av arbeten som avses är tex. bilning i golv, upprepade borrningar i hårda material(betong, metall) men även rivning, konstruktion och ytbehandling som skapar kontinuerliga ljud- och vibrationsstörningar för omgvningen. Avstängning av vattenförsörjning med påverkan på grannlägenheter ska heller inte genomföras på helger. 

Mindre sådana arbeten, som förväntas pågå i mindre än en timme ska kunna utföras även under helger mellan kl. 11:00 och 17:00. 

Viktigast är att grannarna i huset hålls fullt informerade och ges en chans att påverka tiderna.