Städning i våra gemensamma utrymmen

Föreningen har ett städavtal med Rubin Facilitetsservice. Städavtalet omfattar städning av trapphus, entréer samt hissar och innefattar följande moment:

 

En gång i veckan:

·      Entréer och trappor (golv fuktmoppas, mattor töms, entréglas avfläckas)

·      Hissar (golv, spegel, hissränna)

·      Avtorkning av trappräcken

 

Därutöver utförs följande moment en gång i månaden:

·      Rengöring av hissväggar

·      Avtorkning av element och anslagstavla i entréer

·      Avtorkning av lister, armaturer, väggar och dörrar i trapphuset

 

En gång om året (på våren) sker dessutom fönsterputs i trapphusen.

 

Om ni har några frågor om städningen, vänligen ta kontakt med Styrelsen.