Försäkring Bostadsrättstillägg

Som bostadsrättshavare ska du alltid teckna en egen hemförsäkring.

Den tilläggsförsäkring som heter bostadsrättstillägg, har föreningen tecknat gemensamt genom Trygg Hansa. Detta betyder att du inte behöver teckna ett individuellt bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.

Du hittar mer information om vad Trygg Hansas bostadsrättstillägg innehåller samt försäkringsnummer mm genom att logga in på HSB Portalen och söka efter dokumentet som heter:

TryggHansa - Bostadsrättstillägg

Ytterligare information kan du få via Trygg Hansa.