Vindsförråd

Alla lägenheter har ett vindsförråd på vinden som är märkt med lägenhetsnumret.

Gångar på vinden ska lämnas fria, detta är inte en avlämpningsplats för överblivna möbler el dyl. På vinden skall personliga tillhörigheter endast vara i det förråd som hör till din lägenhet.

Inget får placeras i gångarna eller andra utrymmen utanför ditt förråd av
brandsäkhetsskäl!