På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Riktlinjer för andrahandsupplåtelse

Vill du hyra eller låna ut din lägenhet? Då behöver du styrelsens godkännande i enlighet med föreningens stadgar. I värsta fall riskerar du annars att förverka din bostadsrätt.

Ansökan ska inkomma, hanteras och godkännas innan varje uthyrningsperiod kan påbörjas. Tänk därför på att vara ute i god tid!

Ansökan administreras av HSB Stockholms på uppdrag av styrelsen. Kontakta HSB medlemsservice om du vill hyra ut.

Ansökan ska vara skriftlig och du ska ange vilken tidsperiod ansökan avser, vilka skäl du har, samt namn och personnummer på den som ska bo i lägenheten. Du ska också ange ett ombud som kan företräda dig i alla dina BR-ärenden under tiden du hyr ut.

Eftersom uthyrning i andra hand är en tillfällig lösning, ska du kunna redovisa att du har för avsikt att återvända till din bostad för att bo där.

I samband med uthyrningen tas en kostnad ut motsvarande 10 % av prisbasbelopp per år.

Tillståndet gäller för ett år i taget och med en bestämd hyresgästByter du hyresgäst, behöver du därför lämna in en ny ansökan.

Skäl för andrahandsupplåtelse 
BRF Kristinebergshöjdens policy för andrahandsuthyrningar utgår från föreningens stadgar, nationella riktlinjer och Hyresnämndens prejudicerade fall.

Godtagbara skäl:
* Ålder eller sjukdom, sjukhusvistelser eller annat boende. Intyg från läkare alt sjukintyg bifogas ansökan. Tid: beslut tas från fall fall.

* Tillfälligt arbete på annan ort, dvs ort som överstiger 8-10 mil bort alternativt har en resväg på mer än 1,5 tim enkel väg. Intyg från arbetsgivare bifogas ansökan, det ska redovisa start och slutdatum för det tillfälliga arbetet. Tid: 1-2 år.

* Studier på annan ortdvs ort som överstiger 8-10 mil bort alternativt har en resväg på mer än 1,5 tim enkel väg. Intyg från lärosäte/studieintyg ska bifogas ansökan, och redovisa start och slutdatum. Tid: under studietiden.

* Längre vistelse på annan ortdvs ort som överstiger 8-10 mil bort alt med en resväg på mer än 1,5 tim enkel väg. Resplan bifogas ansökan. Tid: 3-12 månader.

* Provsamboende. Ange ny adress samt folkbokföringsadress. Tid: 1 år.

* Uthyrning till närstående. Bereda bostad till barn eller närstående. Tid: 1-2 år.

* Köp av bostadsrätt som ska utnyttjas efter pensionering, uthyrning sker då under en övergångsperiod. Tid: < 5 år.

* Invänta bättre marknadsförutsättningar för försäljning. Tid: 6-12 månader.

Ej godtagbara skäl:
* Uthyrning via Airbnb och motsvarande korttidsuthyrningar.

* Ekonomiska skäl. Att enbart ha en lägenhet för ekonomisk vinning tillåts inte i vår Brf. Våra stadgar och policy grundar sig på att samtliga ägare av sin bostadsrätt har för avsikt att bo i huset, och tar ansvar för sitt boende.

* Systematisk uthyrning av bostaden under flera år (ca 4 uthyrningar under en 5-årsperiod eller fler).

Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten till din lägenhet. Dvs föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning, du kan komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Ditt ansvar
En andrahandsupplåtelse innebär att någon annan än du som bostadsrättsinnehavare självständigt använder din lägenhet, och du blir hyresvärd med det ansvar som följer på det. Bestämmelserna i hyreslagen gäller i er relation, och du bör ha ett skriftligt hyresavtal.

Det är dock alltid du som bostadsrättshavare som har ansvaret för både lägenheten och dina skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen. Detta ansvar inkluderar exv att betala avgiften till föreningen, se till att grannarna inte blir störda, och att den sk vårdnadsplikten sker och som innebär att man känner ansvar för och vårdar lägenheten och de allmänna utrymmen man använder i fastigheten. Du blir alltså ansvarig för din hyresgäst gentemot föreningen.

Du kan överklaga styrelsens beslut i Hyresnämnden
Om du anser att styrelsens beslut är felaktigt, kan du pröva fallet i Hyresnämnden. För att Hyresnämnden skall ge sitt tillstånd krävs att du har korrekta skäl för upplåtelsen och att föreningen inte haft befogad anledning att vägra samtycke.

Läs mer: http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/