Riktlinjer för andrahandsupplåtelse

Vill du hyra eller låna ut din lägenhet? Då behöver du styrelsens godkännande i enlighet med föreningens stadgar. I värsta fall riskerar du annars att förverka din bostadsrätt.

Ansökan ska inkomma, hanteras och godkännas innan varje uthyrningsperiod kan påbörjas. Tänk därför på att vara ute i god tid!

Ansökan administreras av HSB Stockholms på uppdrag av styrelsen. Kontakta HSB medlemsservice om du vill hyra ut.

Ansökan ska vara skriftlig och du ska ange vilken tidsperiod ansökan avser, vilka skäl du har, samt namn och personnummer på den som ska bo i lägenheten. Du ska också ange ett ombud som kan företräda dig i alla dina BR-ärenden under tiden du hyr ut.

Eftersom uthyrning i andra hand är en tillfällig lösning, ska du kunna redovisa att du har för avsikt att återvända till din bostad för att bo där. I samband med uthyrningen tas en kostnad ut motsvarande 10 % av prisbasbelopp per år.

Tillståndet gäller för ett år i taget och med en bestämd hyresgäst. Byter du hyresgäst, behöver du därför lämna in en ny ansökan.

BRF Kristinebergshöjdens policy för andrahandsuthyrningar utgår från föreningens stadgar, nationella riktlinjer och Hyresnämndens prejudicerade fall.

Godtagbara skäl:

 • Ålder eller sjukdom, sjukhusvistelser eller annat boende. Intyg från läkare alternativt sjukintyg bifogas ansökan. Tid: beslut tas från fall fall.
 • Tillfälligt arbete på annan ort, dvs ort som överstiger 8-10 mil bort alternativt har en resväg på mer än 1,5 tim enkel väg. Intyg från arbetsgivare bifogas ansökan, det ska redovisa start och slutdatum för det tillfälliga arbetet. Tid: 1-2 år.
 • Studier på annan ort, dvs ort som överstiger 8-10 mil bort alternativt har en resväg på mer än 1,5 tim enkel väg. Intyg från lärosäte/studieintyg ska bifogas ansökan, och redovisa start och slutdatum. Tid: under studietiden.
 • Längre vistelse på annan ort, dvs ort som överstiger 8-10 mil bort alt med en resväg på mer än 1,5 tim enkel väg. Resplan bifogas ansökan. Tid: 3-12 månader.
 • Provsamboende. Ange ny adress samt folkbokföringsadress. Tid: 1 år.
 • Uthyrning till närstående. Bereda bostad till barn eller närstående. Tid: 1-2 år.
 • Köp av bostadsrätt som ska utnyttjas efter pensionering, uthyrning sker då under en övergångsperiod. Tid: < 5 år.
 • Invänta bättre marknadsförutsättningar för försäljning. Tid: 6-12 månader.

Ej godtagbara skäl:

 • Uthyrning via Airbnb och motsvarande korttidsuthyrningar.
 • Ekonomiska skäl. Att enbart ha en lägenhet för ekonomisk vinning tillåts inte i vår bostadsrättsförening. Våra stadgar och policy grundar sig på att samtliga ägare av sin bostadsrätt har för avsikt att bo i huset, och tar ansvar för sitt boende.
 • Systematisk uthyrning av bostaden under flera år (ca 4 uthyrningar under en 5-årsperiod eller fler).

Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att förverka nyttjanderätten till din lägenhet. Dvs föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning, du kan komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld.

Ditt ansvar

En andrahandsupplåtelse innebär att någon annan än du som bostadsrättsinnehavare självständigt använder din lägenhet, och du blir hyresvärd med det ansvar som följer på det. Bestämmelserna i hyreslagen gäller i er relation, och du bör ha ett skriftligt hyresavtal.

Det är dock alltid du som bostadsrättshavare som har ansvaret för både lägenheten och dina skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen. Detta ansvar inkluderar exv att betala avgiften till föreningen, se till att grannarna inte blir störda, och att den sk vårdnadsplikten sker och som innebär att man känner ansvar för och vårdar lägenheten och de allmänna utrymmen man använder i fastigheten. Du blir alltså ansvarig för din hyresgäst gentemot föreningen.

Du kan överklaga styrelsens beslut i Hyresnämnden

Om du anser att styrelsens beslut är felaktigt, kan du pröva fallet i Hyresnämnden. För att Hyresnämnden skall ge sitt tillstånd krävs att du har korrekta skäl för upplåtelsen och att föreningen inte haft befogad anledning att vägra samtycke.

Läs mer: http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/