Frågor om månadsavgift och pantbrev

Vår förvaltare HSB har hand om frågor som rör ekonomi, månadsavgifter och autogiro.

HSB Ekonomi svarar på frågor som rör ditt medlemskap i HSB Stockholm, liksom månadsavier och liknande. Hör av dig till Servicecenter om något krånglar med avgiften eller om du har tappat bort avin.

HSB handhar också eventuella nya pantbrev som tas ut på längenheterna. Skicka direkt till: HSB Stockholm, FE 5409, 838 77 Frösön. 

Servicecenter: 010-442 11 00