Balkonger

Vad får du göra och vad får du inte göra

Föreningen har enats om vad som gäller för vindskydd, markiser, rätt sorts blomlådor etc. så att vi får en enhetlig fasad och uppfyller gällande säkerhetskrav.

  • Styrelsen har valt att använda balkongskydd med färgen: Tempotest 15/1, andra färger/val är inte tillåtna.
  • Vid önskemål om markiser, kontakta styrelsen.
  • Endast godkända balkonglådor får hänga utanför balkongräcket
  • Godkända balkonglådor (enda varianten som får hänga utanför balkongräcket) säljs via Balcona.

Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna, oavsett grilltyp. Detta pga att inkommande luft till lägenheterna är över/under fönster och det kan skapa doft hos grannarna.

Rökning är inte tillåtet på balkongen om det stör dina grannar.

Det är inte heller tillåtet att installera infravärme eller annan utrustning/ingrepp i fasaden.

SKÖT OM DIN BALKONG

Vi har tryckimpregnerat trä på balkongerna och det bör underhållas med träolja för att bibehålla ett snyggt utseende. Gärna varje år och våren år bästa tiden! Att olja in det hjälper också mot den sprickbildning som blir när träet åldras och torkar. Köp gärna en olja som innehåller mögelskydd.

GÖR SÅ HÄR
1. Skura trallen med rotborste och såpa. Om det är väldigt smutsigt kan man använda speciella medel, tex Tralltvätt eller Altanrent)

2. Eventuellt slipa. Om altanen har skador kan du slipa ner dessa med medelgrovt slippapper. Tänk på att slipdamm från impregnerat trä är ohälsosamt så använd andningsskydd!

3. Olja eller såpa. Meningarna går isär om vilket som är bäst :-) Altanen ska iallafall vara riktigt torr innan du oljar in den. Träskyddsföreningen rekommenderar olja med mögelskydd godkänd i behörighetsklass 3.

STÄDA UNDER GOLVET

 

Bildserie som visar hur man städar under balkonggolvet