Vad får jag göra?

Det finns mycket du får göra i din lägenhet men är det mer omfattande arbeten och förändringar bör du kolla upp om du behöver tillstånd. OBS! Sidan är under uppbyggnad och kommer att kompletteras.

Du har rätt att göra förändringar i lägenheten. I flera fall krävs dock styrelsens tillstånd:

- ingrepp i bärande konstruktion
- ändring av befintliga ledningar för avlopp, värma, gas eller vatten
- annan väsentlig förändring av lägenheten, t ex att ändra planlösningen

Blankett för ansökan om ändring finns i HSB Portalen under "Min Bostad --> Regler för ändring i lägeneheten.

Det finns flera fall då du, förutom styrelsens godkännande, även behöver bygglov för att göra en större renovering. Dubbelkolla alltid med Stadsbyggnadskontoret för att säkerställa att din renovering uppfyller deras samtliga krav, se https://bygglov/stockholm/nar-behovs-bygglov

I de fall det inte krävs bygglov men du vill göra en förändring i din lägenhet behöver styrelsen ändå få information om vad du tänker göra. Det styrelsen vill ha information om är:

- Vad ska göras
- När ska det utföras
- Vem ska utföra arbetet

Ska du göra större ingrepp, till exempel flytta golvbrunn, toa, handfat eller annat som är ingrepp i rör, el och ledningar måste du begära tillstånd av styrelsen. Blanketten Ändring av lägenhet finns i HSB Portalen under "Mallar & Blanketter". Den ska fyllas i och ansökan skickas till fastighetsansvarig i föreningen tillsammans med entreprenörens behörighetsbevis, försäkringspapper (detta är standard och alla entreprenörer skickar dem som default med offerter t ex) samt de arbetsmoment som planeras. Vidare måste du meddela grannar om renoveringen är omfattande samt säkerställa att entreprenören följer våra trivselregler och undviker högljudd aktivitet före kl 07. 

Om din entreprenör behöver stänga av vattnet gör hen en beställning till HSB:s servicecenter på 010-442 11 00 som kontaktar vår fastighetsförvaltare.