Våra policyregler

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trappa, hiss, tvättstuga och på gården. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten.

Tänk på att våra hus är mycket lyhörda.

Nedan är policyn för Brf Kristinebergshöjden. Den är framtagen av styrelsen på uppdrag av föreningsstämman.

Visa hänsyn
Hos oss är det är inte tillåtet att borra, hamra, snickra eller liknande på vardagar före klockan 07.30 och efter klockan 21.00 samt före klockan 09.30 och efter klockan 18.00 på lördagar och söndagar.
På helgdagar som julafton, nyårsafton och liknande håller vi oss ifrån högljutt arbete i lägenheterna helt och hållet. I möjligaste mån bör vi också undvika att diska, långvarigt spola vatten och ha hög volym på tv och stereo efter 22.00 och före 07.00. 

Nattlivet börjar på vardagar kl 22 och helger kl 23, då bör det vara tyst.

Anpassa alltså ljudnivån så du inte stör dina grannar med vare sig musik, tv, eller skrik och skrän. Musik med låga frekvenser som t.ex. basljud hörs mer än en ”spetsigare” tonbild. Sänk tv-, radio och musikljud. 

Tänk på att fler kan störas om du har fönster och balkong öppna.

Meddela gärna grannar och kringboende om du ska ha fest och var öppen för grannarnas invändningar.

OBS! Flytta inte ut festen på balkongen! Ljudet studsar mellan husen/fasaderna och stör enormt mycket om högt prat/ljudnivå sker. Här gäller samma tid som inne, och i många fall så stör man mer om man lägger festen på balkongen.

Tvättstugan 
Visa respekt gentemot nästkommande genom att städa, torka rent och rensa filtren och respektera tiderna. 

Sopnedkastet
Du får endast slänga väl paketerade hushållssopor i sopnedkastet och INTE kartonger eller annat som kan orsaka sopstopp (dvs inte pizzakartonger eller bag-in-box). Sopsugen är bra men dyr och vi vill hålla den igång så länge det går. Kostsamma reparationer måste vi betala gemensamt om något fastnar.

Balkonger
Det är inte tillåtet att sätta upp parabol eller liknande på balkongerna. Inget får heller fästas i vägg eller sticka upp ovanför räcket. 
Som brukligt är det inte tillåtet att grilla på balkongerna, inte skaka mattor, dukar, sängkläder eller liknande från fönster eller balkong.
Lägenhetsinnehavaren är ansvarig för att hålla rent och snyggt på balkongen. Vintertid är det varje balkongägares skyldighet att hålla istappar borta från sin balkong. 

Trapphus
Det är inte tillåtet att förvara barnvagnar, rullatorer, cyklar eller annat gods utanför våra dörrar i trapphuset eller i vindsgångarna på grund av brandskyddsregler.

Vinden
På vinden får endast personliga tillhörigheter vara i det förråd som hör till din lägenhet. Inget får placeras i gångarna eller andra utrymmen utanför ditt förråd av brandsäkerhetsskäl

Rökning
Rökning är inte tillåtet på balkongen om det stör dina grannar, ej heller i trapphus, hiss, källare eller andra gemensamma utrymmen.

Röker du på de gemensamma balkongerna är det ditt ansvar att röken inte tar sig in i trapphuset och vidare in i lägenheterna. Fimpar och snus ska egenhändigt omhändertas.

Grovsopor
I grovsoprummet kan vi slänga skrymmande skräp, men respektera de anvisningar som finns där och använd sopstationen vid COOP till övrigt.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning får endast göras med styrelsens medgivande. Vad som gäller kan du läsa dig till i föreningens stadgar och här

Renovering
Det är självklart att man inte påbörjar lägenhetsrenovering utan att först veta vad som kräver särskilt tillstånd. För ombyggnationer som innebär rivning av väggar eller påverkan på el, vatten, värme eller ventilation ska ombyggnadsbesiktning göras. Kontakta styrelsen för mer information och läs gärna mer här