På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Våra policyregler

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trappa, hiss, tvättstuga och på gården. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten.

Tänk på att våra hus är mycket lyhörda.

Nedan är policyn för Brf Kristinebergshöjden. Den är framtagen av styrelsen på uppdrag av föreningsstämman.

Visa hänsyn
Hos oss är det är inte tillåtet att borra, hamra, snickra eller liknande på vardagar före klockan 07.30 och efter klockan 21.00 samt före klockan 09.30 och efter klockan 18.00 på lördagar och söndagar.
På helgdagar som julafton, nyårsafton och liknande håller vi oss ifrån högljutt arbete i lägenheterna helt och hållet. I möjligaste mån bör vi också undvika att diska, långvarigt spola vatten och ha hög volym på tv och stereo efter 22.00 och före 07.00. 

Nattlivet börjar på vardagar kl 22 och helger kl 23, då bör det vara tyst.

Anpassa alltså ljudnivån så du inte stör dina grannar med vare sig musik, tv, eller skrik och skrän. Musik med låga frekvenser som t.ex. basljud hörs mer än en ”spetsigare” tonbild. Sänk tv-, radio och musikljud. 

Tänk på att fler kan störas om du har fönster och balkong öppna.

Meddela gärna grannar och kringboende om du ska ha fest och var öppen för grannarnas invändningar.

OBS! Flytta inte ut festen på balkongen! Ljudet studsar mellan husen/fasaderna och stör enormt mycket om högt prat/ljudnivå sker. Här gäller samma tid som inne, och i många fall så stör man mer om man lägger festen på balkongen.

Tvättstugan 
Visa respekt gentemot nästkommande genom att städa, torka rent och rensa filtren och respektera tiderna. 

Sopnedkastet
Du får endast slänga väl paketerade hushållssopor i sopnedkastet och INTE kartonger eller annat som kan orsaka sopstopp (dvs inte pizzakartonger eller bag-in-box). Sopsugen är bra men dyr och vi vill hålla den igång så länge det går. Kostsamma reparationer måste vi betala gemensamt om något fastnar.

Balkonger
Det är inte tillåtet att sätta upp parabol eller liknande på balkongerna. Inget får heller fästas i vägg eller sticka upp ovanför räcket. 
Som brukligt är det inte tillåtet att grilla på balkongerna, inte skaka mattor, dukar, sängkläder eller liknande från fönster eller balkong.
Lägenhetsinnehavaren är ansvarig för att hålla rent och snyggt på balkongen. Vintertid är det varje balkongägares skyldighet att hålla istappar borta från sin balkong. 

Trapphus
Det är inte tillåtet att förvara barnvagnar, rullatorer, cyklar eller annat gods utanför våra dörrar i trapphuset eller i vindsgångarna på grund av brandskyddsregler.

Vinden
På vinden får endast personliga tillhörigheter vara i det förråd som hör till din lägenhet. Inget får placeras i gångarna eller andra utrymmen utanför ditt förråd av brandsäkerhetsskäl

Rökning
Rökning är inte tillåtet på balkongen om det stör dina grannar, ej heller i trapphus, hiss, källare eller andra gemensamma utrymmen.

Röker du på de gemensamma balkongerna är det ditt ansvar att röken inte tar sig in i trapphuset och vidare in i lägenheterna. Fimpar och snus ska egenhändigt omhändertas.

Grovsopor
I grovsoprummet kan vi slänga skrymmande skräp, men respektera de anvisningar som finns där och använd sopstationen vid COOP till övrigt.

Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning får endast göras med styrelsens medgivande. Vad som gäller kan du läsa dig till i föreningens stadgar och här

Renovering
Det är självklart att man inte påbörjar lägenhetsrenovering utan att först veta vad som kräver särskilt tillstånd. För ombyggnationer som innebär rivning av väggar eller påverkan på el, vatten, värme eller ventilation ska ombyggnadsbesiktning göras. Kontakta styrelsen för mer information och läs gärna mer r