Peter Jansson (2011)

Peter jobbar som fastighetsskötare och förvaltare i vår förening och är troligtvis den person som vet mest om huset. Jobbet påbörjade han mitt under pågående stambyte 1991.

Fastighetsskötare och förvaltare
Sedan 20 år tillbaka har Peter varit med i de flesta underhålls- och reparationsprojekt som pågått i föreningen. Som exempel kan nämnas löpande renoveringar av tak, fasader, fönster, dörrar, trapphus och tvättstugor. Andra projekt har varit omläggning av betong på kungsbalkongerna, byte av värmecentralen och balkongprojekten.

Nämn ett extra spännande projekt
Markbehållarna för hushållsopor och alla turer med olika myndigheter innan vi fick igenom det! Och förstås det pågående stambytet och arbetet med undersökningar och projektering inför detta.

Hur har arbetet utvecklats?
Från att från början vara ren fastighetsskötsel har arbetet utvecklats till en teknisk förvaltning med uppgifter som underhållsplanering, upphandlig av tjänster, brandskydd och energieffektivisering av olika slag, något som känns stimulerande och intressant! Sedan år 2006 utförs dessa uppgifter på entreprenad. Jag har alltid tyckt att Morkullan är en unik fastighet som är något utöver det vanliga med sin arkitektur och sin trädgård! Det är något som man känner lite extra för och gärna vill vara med och utveckla och bevara.

Morkullan tackar!