Info från styrelsen maj 2022

18 maj 2022 Om grovsopor och de nya pakethämtningsboxarna

Kära medlem,

  • På tisdag börjar vi med avprickning i röstlängden kl 18.15, och stämman börjar så kl 18.30 prick. Vår tilltänkta stämmoordförande från grannföreningen Munken, den mångårige HSB-medarbetaren Roland Gröndal, har tyvärr fått förhinder. Om du vill leda stämman, eller har förslag på annan mötesordförande, får du gärna mejla mig.
  • Styrelsen påminner om att grovsopor hör hemma i grovsoprummet. Den som ställt en snow racer i soprummet på Grubbensringen 31 får gärna flytta den dit.
  • Styrelsen har slutit avtal med Postnord och Iboxen om kostnadsfri uppställning av pakethämtningsboxar i portalen mellan nr 25 och 27. Där kommer man sedan kunna hämta e-handelsbeställningar som skickats via PostNord respektive Bring, DHL, UPS och DB Schenker. Postutdelning av brev eller direktleveranser av paket till lägenheterna påverkas inte. Här kan man läsa mer om detta: https://www.postnord.se/ta-emot/hamta/hamta-paket-i-paketbox och https://www.iboxen.se/

Vänliga hälsningar,
Mattias

Mattias Söderhielm, ordförande i Bostadsrättsföreningen Nunnan
0733 - 80 51 49