Vänligen mejla om fönsterrenoveringen i Brf Nunnan

06 oktober 2021 Punkter att kontrollera inför slutbesiktningen

Kära granne!

Nu närmar sig fönsterrenoveringen slutet och fönsterfirman ska åtgärda utestående poster. I renoveringen ingår en del moment förutom målningen. Jag ber er därför kontrollera följande:

  • Är alla fönster rimligt lätta att öppna?
  • Sitter alla fönsterhandtagen fast ordentligt?
  • Är alla persiennerna hela?
  • Är alla persiennernas vridstänger hela?
  • Är alla persiennvridstånghållarna hela och sitter de fast?
  • Är dammlisterna mellan fönsterbågarna bytta och hela?
  • Är brandvarnaren/brandvarnarna bytta?

Om inte: Mejla projektledaren på Fog & Fönster, Christian Mikiasson <christian.mikiasson@fogen.se> med cc till HSBs prjojektledare Emil Lindhagen <Emil.Lindhagen@hsb.se> och berätta vad som felas.

Vänliga hälsningar,
Mattias Söderhielm, ordförande Brf Nunnan
0733 - 80 51 49