Dags att välja styrelse i Nunnan

25 april 2022 Valberedningen söker två personer till styrelsen

Hej!

Nu närmar sig årsmötet i Nunnan där vi skall välja styrelse. Vi i valberedningen har därför inlett arbetet med att hitta intresserade. Detta år behövs totalt två nya personer, en ordinarie och en suppleant. Vi vill nu ge er alla en första chans att anmäla ert intresse!

Att sitta i styrelsen är en bra sätt att få inblick i föreningens verksamhet och ger också en trevlig möjlighet att lära känna fler grannar. Som ni vet är det en förutsättning för själva boendeformen bostadsrätt att de boende bildar en styrelse. Alla som bor i bostadsrätt behöver därför räkna med att med jämna mellanrum sitta i styrelsen. Möten hålls ungefär en gång i månaden och ekonomisk ersättning utgår till styrelsens medlemmar. 

Vill du veta mer om styrelsearbetet? Hör gärna av dig till vår ordförande! Vill du anmäla intresse? Hör av dig till valberedningen!

Om vi inte får några napp på det här sättet ser vi i valberedningen fram emot att gå runt och ringa på för att försöka locka in er i detta viktiga arbete!

Hälsningar valberedningen genom Kajsa Söderhielm, G21

Kontakter

Sammankallande valberedningen: Kajsa Söderhielm, 0703-12 77 44, kajsa.soderhielm@gmail.com

Föreningens ordförande: Mattias Söderhielm, 0733-80 51 49, mattias@soderhielm.com

Övriga valberedningen: Eva Kaxe och Greger Hjelm