Slutbesiktning av fönsterrenoveringen

24 november 2021 Påminnelse om punkter att kontrollera inför slutbesiktningen

Kära granne,

Om en vecka, den 1 december, är det slutbesiktning av fönsterrenoveringen. D v s nu är sista chansen att ha synpunkter på hur arbetet har utförts.

Om ni inte redan gjort det ber jag er särskilt kontrollera följande punkter. Ny punkt på listan är frågan om fönsterputsen.

  • Är alla fönster rimligt lätta att öppna?
  • Sitter alla fönsterhandtagen fast ordentligt?
  • Är alla persiennerna hela?
  • Är alla persiennernas vridstänger hela?
  • Är alla persiennvridstånghållarna hela och sitter de fast?
  • Är dammlisterna mellan fönsterbågarna bytta och hela?
  • Är brandvarnaren/brandvarnarna bytta?
  • Har Fog & fönster putsat era fönster efter utfört arbete?

Om något är utestående eller bristfälligt utfört: Mejla projektledaren på Fog & Fönster, Christian Mikiasson <christian.mikiasson@fogen.se> med cc till HSBs prjojektledare Emil Lindhagen <Emil.Lindhagen@hsb.se> och berätta vad som felas.

Vänliga hälsningar,
Mattias
0733 - 80 51 49

P.S. Glöm inte att hämta ut en ny router. Sista tillfället är i samlingslokalen i källaren på Grubbensringen 19 nu på lördag kl 19.30.

D.S.