Information från Brf Nunnan

29 november 2021 Om vädring, luciakonsert, julgransbelysning, gym- och hobbylokalen mm

Kära granne,

  • Om du missade hämta ut din nya bredbandsrouter i förra veckan, kan du göra det hemma hos mig i morgon tisdag kl 19.30 - 20.00: Grubbensringen 21, plan 3.
  • Om du har en eller flera trasiga persienner som behöver bytas, ber jag dig läsa det bifogade informationsbladet från Fog & Fönster.
  • Om du öppnar fönstret för att vädra: Tänk på att vårt ventilationssystem inte fungerar som det ska med öppna fönster. Om man t ex öppnar ett fönster i köket kommer all tilluft att tas den vägen, och exempelvis sovrum och vardagsrum blir utan friskluft. Dessutom kommer köksos att spridas vidare i lägenheten till frånluften i badrummet och klädkammaren. Om du vädrar för att det är för varmt har en eller flera termostater förmodligen gått sönder: Felanmäl i så fall till HSB.
  • Förra årets pandemiluciakonsert i parken verkar ha varit mycket omtyckt och många medlemmar har hört av sig och bett oss ordna en igen. Det har dock tyvärr inte gått att ordna en kör i år. Vi tar nya tag nästa december.
  • Minnesgoda grannar märker att julgransbelysningen på föreningens gran i parken i år är mycket ljussvagare än de senaste två åren. Det beror på att vår nya ljusslinga kommit bort eller blivit stulen, så istället sitter den gamla slingan uppe. Vi har beställt en ny belysning, men eftersom den tillverkas på beställning blir den sannolikt inte klar i tid till jul.
  • Fog och Fönsters arbete är snart avslutat, och därmed frigörs hobbylokalen igen. Styrelsens plan för det nya året är att renovera gymmet och flytta hobbylokalen till den nuvarande styrelselokalen i källaren på Grubbensringen 33, så att vi får plats fler maskiner i gymmet. Detta kommer dock att ta ett antal månader att färdigställa. Arbetet med hobbylokal och gym projektleds av familjen Mårtensson i nr 27 och eventuella frågor kring detta ställs med fördel till Mikael Mårtenson <mikael.martenson@advokatmartenson.se>.

Vänliga hälsningar,
Mattias

Mattias Söderhielm, ordförande för Brf Nunnan
0733 - 80 51 49