Information från Brf Nunnan

25 september 2021 Om fönsterrenoveringen, avgiftshöjning, porttelefonerna, stamspolning mm

Kära granne!

Här kommer information från brf Nunnan.

Fönsterrenoveringen
Fönsterrenoveringen fortskrider enligt plan och kommer att pågå fram till senhösten. Om ni inte redan har påbörjat eller genomfört er renovering kommer ni att informeras av Christian Mikiasson, projektledare på Fog & Fönster. Om ni har några frågor nås han på christian.mikiasson@fogen.se och 070 761 32 49. I samband med renoveringen byts även dammtätningen mellan bågarna och trasiga persienner åtgärdas. Även brandvarnarna byts i alla lägenheter.

Fog och & Fönster ber oss påminna de av våra medlemmar som har installerat persienner som är vita på utsidan och svarta på insidan att den svarta sidan ska vinklas inåt. Annars kan solsken på den svarta sidan leda till att det blir för varmt i fönstret, vilket kan få isoleringen att åldras och glaset att spricka.

Uteplatserna
Våra möbler på den gemensamma uteplatsen kommer att renoveras under hösten.

Vi vill påminna om att friskluftsintagen till lägenheterna sitter på fasaden, varför det inte är lämpligt att röka eller grilla på uteplatserna.

Avgiftshöjning
Styrelsens plan är, som tidigare kommunicerat, att höja avgiften med 2 procent per år de närmaste åren, d.v.s  i takt med inflationen. Nästa avgiftshöjning sker vid årsskiftet.

Porttelefonerna
De nya porttelefonerna har äntligen fått Internetuppkoppling, och de som har anmält sina telefonnummer kan nu nås den vägen. När porttelefonen ringer, trycker man 5 i telefonen för att låsa upp.

Stamspolning
Vi håller på att upphandla en spolning av våra avloppsstammar. Detta dels för att det är drygt tio år sedan sist och dels för att en lägenhet har drabbats av en vattenskada på grund av stopp i en stam. I samband med förberedelserna inför detta har det upptäckts att ett av avloppsrören i källaren håller på att rosta sönder. Vår förvaltare HSB undersöker nu om detta är en isolerad företeelse eller om det är ett mer omfattande problem.

I samband med stamspolningen senare i höst är det viktigt att alla ordnar tillträde till sin lägenhet, eftersom föreningen drabbas av extrakostnader om spolfirman måste komma tillbaka.

Vi återkommer med mer information.

Gym och hobbylokal
Styrelsen undersöker möjligheten att modernisera vårt gym och i samband med det även utöka det. I så fall skulle hobbylokalen flyttas till det som i dag är styrelserummet i källaren i Grubbensringen 33.

E-postlistan
Glöm inte att meddela vår sekreterare, moa.soderhielm@gmail.com, om ni byter e-postadress eller flyttar från föreningen.

Felanmälan
Om ni ser något i fastigheten som är trasigt eller behöver åtgärdas ber vi er inte tveka att kontakta HSBs felanmälan. Utgå inte från att någon annan felanmäler. Felanmälningsformulär finns på HSB Stockholms hemsida. Kontaktinformationen sitter också uppe i portarna.

För styrelsen,
Mattias Söderhielm, ordförande
0733 - 80 51 49