Information från Brf Nunnan mars 2022

13 mars 2022 Om ventilation, läckage i källaren, skyddsrum mm

 

Kära medlem i bostadsrättsföreningen Nunnan,

Här följer information från föreningen:

  • Aircano genomför kommande vecka den obligatoriska ventilationskontrollen ("OVK") i portarna nr 27 till 33. Vänligen se till att de får tillträde till din lägenhet. I övriga portar genomfördes OVKn år 2019.
  • För alla lägenheter gäller att filtren i lådorna ovanför radiatorerna bör regelbundet tvättas ur i vatten. Lådorna de sitter i ska vara helt inskjutna för att tillluften på korrekt sätt ska gå via labyrintdonen bakom värmelementen. Ofta sätts också tilluftsinsektsgallren av plåt på fasaden igen. Dessa tar man loss genom att vrida dem fram och tillbaka, medan man drar dem utåt. Ibland kan man behöva hjälpa till genom att försiktigt bända med en bred skruvmejsel eller liknande. Därefter spolar man dem under kranen och sätter tillbaka dem.
  • Som vi tidigare meddelat, har det upptäckts droppläckor från en sönderrostad avloppsstam i källaren på Grubbensringen 25. Det aktuella avloppsröret är nu bytt. Sannolikt beror läckorna på tillverkningsfel på avloppsröret. Även om den kamerainspektion som nyligen genomförts av Samsons Rör inte visade på några uppenbara problem på andra ställen, kan fler rör kan vara drabbade. Var därför uppmärksam på läckor från avloppsstammarna i din lägenhet. De visar sig i så fall genom att det läcker ut avloppsvatten genom det lilla skvallerröret vid golvet under inspektionsluckan i badrummet eller köket. Vänligen meddela genast HSBs felanmälan om detta skulle inträffa.
  • Våra grannar, familjen Mårtensson, fortsätter med sitt styrelseinitiativ att renovera och utöka vårt gym. Arbetet har dragit ut på tiden bland annat på grund av att lokalen använts för fönsterrenoveringen. Till sommaren hoppas de att ombyggnaden ska kunna vara färdig.
  • Vår styrelseledamot Anders Sola har tyvärr lämnat styrelsen av hälsoskäl. Anders har varit en stor tillgång för föreningen och kommer att avtackas på sedvanligt sätt vid stämman.
  • Föreningen har inventerat utrustningen för våra skyddsrum och allt är i god ordning. Skyddsrummen ska vid behov kunna ställas i ordning med 48 timmars varsel, och det är vår bedömning att vi med gemensamma krafter ska klara det. Notera att även om vi ansvarar för skyddsrummen, så har vi inte företräde till dem. Skyddsrum ska, när de behövs, vara öppna för allmänheten.
  • Tid för föreningsstämman är preliminärt satt till kl 18.00 den 24 maj. Om vädret tillåter hålls stämman i parken, i annat fall i samlingslokalen i källaren i nr 19. En separat kallelse kommer att skickas ut senast fyra veckor före stämman.

Med vänliga hälsningar,
Mattias

Mattias Söderhielm, ordförande för Brf Nunnan
0733 - 80 51 49