Information från Brf Nunnan juli 2022

11 juli 2022 Om vattenutkastare, grillning och renoveringar

Kära granne på Grubbensringen!

Här kommer aktuell information från Bostadsrättföreningen Nunnan.

  • För någon vecka sedan hade någon anslutit en vattenslang till en vattenutkastare vid fasaden och sedan inte stängt av kranen, utan bara stängt av slangens munstycke. Vederbörande tog även med sig nyckeln till vattenutkastaren. Senare lossnade snabbkopplingen vid kranen och vatten strömmade då ut vid fasaden under högt tryck. Detta vatten rann sedan ner i avloppsgallret vid porten till nr 29 i parken. Där sitter det ett tilluftsdon till källaren, så vatten kan ha runnit ner i källarförråden. Vår granne Anna Centerstig upptäckte av en slump att vattnet sprutade, och var rådig nog att ordna hjälp av hantverkare att stänga av kranen, men vi vet inte hur länge det flödade. Vår fastighetsskötare har dock varit på plats och har inte sett något som tyder på en vattenskada. Tänk i alla fall på att aldrig lämna en öppen vattenutkastare obevakad. Stort tack till dig, Anna, för ditt ingripande!
  • På sommaren är det lockande att grilla på uteplatsen för de som har en sådan på plan 1. Tänk på att dina grannars tilluftsdon sitter på fasaden och att de därför riskerar få in eventuellt grillos i lägenheten. Därför är det bara tillåtet med el- eller gasolgrillar där, och det är viktigt att grillen står så långt bort från fasaden som möjligt. Av samma anledning ber vi dig att att inte röka på uteplatsen eller på annat ställe invid fasaden.
  • Går du i ombyggnads- eller renoveringstankar? Tänk på att man behöver bostadsrättsföreningars tillstånd om man ska ändra i ventilation, värme, vatten, avlopp eller bärande väggar. Normalt krävs också en bygganmälan till Stockholms stad. Vi vill typiskt se nya ritningar om man vill förändra en existerande installation. Vi har hittills alltid gett tillstånd, men vi har en del krav, bland annat att arbetet utförs fackmannamässigt och att tätskikt som bryts ska återställas. Vi kräver också att byggarbetares bullrande arbeten endast utförs mellan kl 9 och 17 på vardagar. Vidare ska grannarna i samma trappuppgång och uppgångarna en och två portar bort informeras senast en vecka innan exakt vilka dagar som stomarbeten (exempelvis borrning eller bilning) utförs. Detta är den boendes ansvar och det kan inte delegeras till entreprenören. Att vi har denna praxis beror på att vi har en betongstomme som leder stomljud väldigt väl och många är pensionärer eller arbetar hemifrån och därför ska ges en chans att fly fältet. Vi rekommenderar alltid att man behåller existerande golvvärme i badrummen. Detta eftersom golvvärmeslingorna är ingjutna i betongen och eftersom betongstommen göts på vintern när huset byggdes, använde man en särskilt hård betong. Normalt tar det tre dagar att bila bort golvvärmeslingorna hos oss, vilket inte är populärt hos grannarna.

Vänliga hälsningar,
Mattias

Mattias Söderhielm, ordförande för BRF Nunnan
0733-80 51 49