Andrahandsuthyrning/andrahandsupplåtelse

Andrahandsuthyrning/andrahandsupplåtelse

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand, en så kallad andrahandsupplåtelse, måste du ansöka om tillstånd från styrelsen. Hyr du ut den utan tillstånd har du förverkat nyttjanderätten till den, då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta. Detta gäller även om barn, andra släktingar eller vänner bor i lägenheten och ingen hyra tas ut.

Föreningen tar ut en avgift på 300 kr/mån för andrahandsuthyrningen (andrahandsupplåtelsen), vilken läggs på månadsavgiften för lägenheten så länge den varar. Blankett för andrahandsuthyrningen finns här.

I ansökan anger du:

 

• vem som ska hyra bostadsrätten
• vilken period (längd) uthyrningen gäller
• skäl till uthyrningen

 

 

Du har rätt att hyra ut lägenheten om du har "beaktansvärda skäl" enligt bostadsrättslagen. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på en annan ort, är borta på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller om du vill prova på att bo tillsammans med din partner. Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till hyresnämnden. Styrelsen godkänner inte uthyrning till Airbnb. Här kan du läsa mer om varför vi nekar uthyrning till Airbnb.

OBS! Du måste ha en ”anknytning” till lägenheten innan du kan hyra ut den, vilket innebär att du måste ha bott där innan uthyrningen äger rum. Generellt sett gäller regeln att hyr man ut en lägenhet på ett år ska man ha bott där åtminstone ett år. För att få upplåta lägenheten i andra hand ska du också kunna visa att du har för avsikt att återvända till den. Om du har ett giltigt skäl för andrahandsupplåtelsen men saknar konkreta planer på att flytta tillbaka till lägenheten kan styrelsen ha befogad anledning att vägra samtycke till andrahandsupplåtelsen.

 

Tänk på att du ska ha erhållit ett skriftligt svar från styrelsen innan andrahandsuthyrningen kan börja. Styrelsen beviljar uthyrning ett år i taget, därefter får du ansöka på nytt. I fall det är studier eller arbete på annan ort som föranlett andrahandsuthyrningen kan styrelsen, om du ansöker om att förlänga den, begära ett registreringsintyg för varje läsår, alternativt ett nytt arbetsintyg. Vad gäller provboende med sambo ges i enlighet med hyresnämndens riktlinjer tillstånd för endast ett år, det kan alltså inte förlängas.