Lägenhetsutdrag

En fråga som styrelsen ofta får är om vi kan ta fram ett utdrag ur lägenhetsförteckningen, som ska innehållande följande

·      Bostadsrättsföreningens namn och organisationsnummer ägarens/ägarnas namn och personnummer

·      Lägenhetsnummer

·      Om bostadsrätten är pantsatt och i vilket kreditinstitut

·      Datum för utfärdande

·      Utdraget ur lägenhetsförteckningen ska vara utfärdat av föreningen och får ej vara äldre än 30 dagar

 

 Behöver du sådant utdrag, kontakta HSB Kund- och medlemsservice på 010-442 11 00 eller maila dem på servicecenter.stockholm@hsb.se