Skyddsrum

Information om skyddsrum

 

Allmänt om skyddsrum 

Ett skyddsrum är ett rum med förstärkta väggar och dörrar som ska kunna stå emot tryckvågor från bomber, brand ochnedfallande bråtefrån hus som skadats. Skyddsrum ligger ofta i källarplanet och är utrustade med speciell ventilation och luftsluss som ska bidra till att minimera påverkan från till exempel giftiga gaser.   

   Många av skyddsrummen ligger i källare på flerbostadshus vilket innebär att flera bostadsrättsföreningar har ansvar för dessa utrymmen. Det som i dagsläget används som cykel- eller lägenhetsförråd kan vid behov utgöra ett skyddsrum.  

I fredstid är det tillåtet att använda skyddsrummet för andra ändamål. Men bara under förutsättning att skyddsrummets olika detaljer är åtkomliga för såväl underhåll som inspektion. Används skyddsrummet för andra ändamål är det fastighetsägaren som ansvarar att skyddsrummet ska kunna ställas iordning och brukas för sitt ursprungliga ändamål inom 48 timmar.  

Till dig som bor i Brf Taffelberget

 

Var finns skyddsrummen i Brf Taffelberget?

Det finns fem skyddsrum i vår förening. Husen med skyddsrum är märkta med en skyddsrumsskylt på fasaden. De fem skyddsrummen finns i källaren i följande hus:  

Rålambsvägen 8A, Rålambsvägen 8C, Rålambsvägen 12B, Rålambsvägen 16A och Rålambsvägen 16B.

  Det är styrelsen som ansvarar för att ett skyddsrum vid behov iordningsställs för ändamålet.

Vad innebär det att “ställa iordning ett skyddsrum”?

Det innebär att rummet ska återställas i det skick som är avsett för att kunna brukas vid yttre hot. Att iordningsställa ett skyddsrum innebär att: 

 

·      Skyddsrum som idag används som förråd, ska vid behov tömmas 

·      vatten ska finnasupptappat på kärl (till exempel dunkar)

·      värme och ventilation ska finnas och fungera

·      det ska finnas toalettmöjligheter

 

Får man ta med sig sitt husdjur till skyddsrummet? 

Skyddsrummen är främst till för att skydda människor. Det finns inget uttryckligt juridiskt stöd för att man ska kunna ta med husdjur. 

 

Är skyddsrummet endast för oss som bor i fastigheten?

Nej skyddsrummen är i händelse av krig till för alla. I händelse av krig räknas skyddsrum som allmän plats vilket betyder att vem som helst har rätt att söka skydd i närmaste skyddsrum.

 

Brf Taffelberget

Styrelsen

 

 

På nedanstående länk finns ytterligare information:

https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/skyddsrum-i-bostadsrattsforeningar-och-fastigheter/