Ny medlem

Välkommen som ny medlem
i Brf Taffelberget!

Styrelsen för Brf Taffelberget önskar Dig hjärtligt välkommen som medlem i föreningen. Vi hoppas att Du skall trivas hos oss!

Att bo i en bostadsrättsförening innebär inte bara att man bor i och förvaltar sin egen lägenhet utan också att man är medlem i en förening som äger och förvaltar hela den fastighet i vilken lägenheten är belägen. En välskött förening innebär en välskött ekonomi och ett trivsamt boende för alla. Missköts föreningen leder detta till att medlemmarnas tillgångar minskar i värde och att utgifterna för boendet ökar samtidigt som värden i form av boendemiljö och trivsel minskar.

En förening blir med andra ord aldrig bättre än vad medlemmarna gör den till. Det kräver på olika sätt ett aktivt engagemang från medlemmarnas sida. Styrelsen gör vad vi kan för att förvalta vår fastighet, såväl inne som ute, väl. Vi vill dock understryka att det har avgörande betydelse hur Du som enskild medlem bidrar till hela fastighetens skötsel. Värdet av den bostadsrätt Du förfogar över, och trivseln i den, avgörs inte bara av hur Du sköter Din egen lägenhet utan också av vilket ansvar som Du som medlem tar för de delar av fastigheten som vi äger gemensamt.

Tänk på att det är allas ansvarstagande för föreningens gemensamma egendom som avgör hur framgångsrik föreningen är i arbetet på att åstadkomma en förvaltning som är till nytta för alla i fastigheten. I en förening delas ansvaret mellan Dig som enskild bostadsrättshavare och den förening där Du tillsammans med övriga medlemmar i föreningen tar ett gemensamt ansvar.

En minskad kostnad för föreningen är en minskad kostnad för alla i föreningen. En förbättring i skötseln av fastigheten är en förbättring som gynnar alla i föreningen. Ditt bidrag till föreningen har stor betydelse.

Tack för Din vilja att ta ansvar i förening med alla andra medlemmar i Bostadsrättsföreningen Taffelberget.

Styrelsen för brf Taffelberget

Kontaktlista till styrelse och valberedning