Sophantering

Allmänt

Till Taffelberget hör ett grovsoprum. Det är en förmån som inte alla föreningar kan erbjuda sina medlemmar men det innebär också att vi har ett gemensamt ansvar för att grovsoprummet inte missbrukas. Framför allt ska vi se till att inte slänga miljöfarligt avfall där. Eftersom bortforsling av miljöfarligt avfall inte kan göras inom ramen för ordinarie tömning innebär det stora extrakostnader för föreningen varje gång det sker.

För att förhindra missbruk har vi därför aktiverat kameran i grovsoprummet. Det går dessutom numera att spåra vem som använt sin blipp för att komma in i grovsoprummet. Fortsätter missbruket kan medlemmens blipp spärras för tillträde dit.

Låna därför inte ut din blipp till någon som vill kasta något där, tänk på att det är du som blir ansvarig i fall det handlar om farligt avfall. Obs! Om du råkar ha tappat en blipp, meddela styrelsen vilka blippar du har kvar, så kan den borttappade blippen spärras.

Vad kan jag lämna i grovsoprummet?

Flyttkartonger och emballage kan lämnas i containern i grovsoprummet men kom ihåg att platta till det först! Tänk också på att även fylla på den bakre delen av containern och inte bara bygga ett berg framtill. Om du ser att containern är full, ta med dig det du tänkt slänga och kom tillbaka en annan dag. När containern blir överfull måste vi nämligen ta in hjälp som tömmer det som går över kanten till en annan container och det kan ta flera dagar innan vi får den servicen.

Batterier och glödlampor kan lämnas i några trälådor som står uppställda nedanför rampen i grovsoprummet.

Uttjänta lysrör kan lämnas i stort grönt plastkärl på rampen i grovsoprummet. 

Mindre elektronik kan lämnas i ett annat stort grönt plastkärl på rampen i grovsoprummet. T.ex. klockor, elektriska leksaker, små hushållsapparater och elverktyg.

Vad får jag inte lämna i grovsoprummet?

Byggavfall.

Miljöfarligt avfall (se nedan för mer information).

Hushållsmaskiner som t.ex. kyl, frys, spis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare etc. Beställ hämtning av de gamla när du köper nya vitvaror! 

Tidningar och returpapper. Det lämnas i returpappersrummet i portalen Rålambsvägen 12.

Förpackningar: glas, papper, metall och plast, det lämnas i returstation. Närmaste returstationer finns på Wennerbergssgatan 9, vändplatsen, och på Rålambsvägen 30.

Vad är miljöfarligt avfall?

 • Batterier och bilbatterier.
 • Bekämpningsmedel, insektssprej, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Elektronik, upp till en mikrovågsugns storlek. T.ex. klockor, elektriska leksaker, små hushållsapparater och elverktyg.
 • Fotokemikalier, fix- och framkallningsvätska.
 • Färg-, lack- och limrester samt nagellack.
 • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Kvicksilverhaltiga material, t.ex. äldre febertermometrar.
 • Ljuskällor, glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Oljor, spill-, smörj- och motorolja.
 • Rengöringsmedel, kalkborttagare, polish, silverputs, ugnsrengörings-medel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Sprejburkar, aerosolsprej, hårsprej.

 

Var kan jag lämna mitt miljöfarliga avfall?

Miljöfarligt avfall kan lämnas på vår närmaste fasta miljöstation som ligger vid Preem bensinstation på Norr Mälarstrand 31. Nyckel finns inne på bensinstationen, så den är alltså öppen när macken är öppen.

Det kan också lämnas på Returrundan som ersätter den mobila miljöstationen från och med april 2024. Där kommer man att kunna slänga många fler sorters skräp, grovavfall som slitna stekpannor men också trasiga lakan, men också kunna lämna saker för återbruk, som kan gå vidare till återanvändning hos någon annan. Först i slutet av februari kommer turerna att annonseras men vi kommer att lägga ut tiderna på hemsidan så fort de blivit kända. Den som vill veta mer får gå in på svoas hemsida: https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/har-lamnar-du-avfall/returrundan/

Stockholm Vatten och Avfall har också en returtjänst för hämtning av grovavfall. Den kostar från 350 kronor och uppåt beroende på tidsåtgång, vikt och volym. Se www.stockholmvattenochavfall.se/returtjanst 

Närmaste återvinningscentral

Närmaste återvinningscentral på finns Linda Gårdsväg 16, Bromma, men vi kan också tipsa om Återbrukscentralen på Cederdalsgatan 7 (Roslagstull), som även tar emot trasiga saker och miljöfarligt avfall. Öppet vardagar ca 16 - 21 och dagtid lördag söndag. www.stockholmvattenochavfall.se