Grannsamverkan

 

Dekalen här bredvid finns litet här och var i Taffelberget. Den visar att vi i Taffelberget praktiserar Grannsamverkan, som går ut på att man hjälps åt att motverka brott för att tillsammans skapa en trygg och trivsam boendemiljö.

   Erfarenheten visar att grannsamverkan ökar de boendes trygghet och trivsel och också möjligheterna för polisen att få in tips.

   Den innebär bland annat att vi ser efter varandras bostäder, gemensamma ytor och närområden och på så vis minskar möjligheterna att stjäla.

  •  Meddela därför en granne och/eller portvärden om du är bortrest mer än några dagar.
  •  Som granne, var ”sunt nyfiken” om du ser okända personer i fastigheten eller hör ljud du inte kan identifiera
  • Låt inte okända personer ”följa med” in i porten när du går in eller ut
  •  Var allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som ”är fel”.

Ring SOS Alarm – 112 i nödsituation och pågående brott.

 

Ring Polisen – 112 14 när du vill göra en brottsanmälan, tipsa eller har frågor.