Portvärdar

En portvärd finns i varje trappuppgång. Portvärdens roll är bland annat att hälsa nyinflyttade i trappuppgången välkomna och ge dem och andra boende praktisk information om t.ex. var gemensamma utrymmen är belägna. Vänd dig i första hand till portvärden om Du har frågor, idéer och synpunkter på hur bostadsrättsföreningen ska skötas

För att säkerställa att det vid strömavbrott eller andra störningar går att komma in i husen har varje portvärd en nyckel till sin trappuppgång. 

Kontaktuppgifter finns på kontaktlistan i respektive port.

    Portvärdar:

8 A Margareta Anshelm Pattyranie

8 B Linda Widestedt

8 C Maria Paul

10 A Inga Lena Ångström Grandien

10 B Karin Borgkvist Ljung

12 A Pia Skarped

12 B Berit Guve 

16 A Christina Leijonhufvud