Bredband - Internet

 Föreningen har ett eget lokalt datanät som är anslutet via fiber till Stokab.  Vi har avtal med en operatör (Halebop) som förser varje medlem med högst 1000 Mbit/s. Anslutningen ingår i avgiften.  

Varje lägenhet har en bredbandsanslutning, ett s k LAN-uttag. Det finns vanligtvis under det telefonjack som ligger närmast trapphuset men kan också ligga under något annat telefonjack.