Fastighetsskötaren

Fastighetsskötaren träffas tisdagar 8.00–8.30 på Rålambsvägen 12 B, nedre botten (invid dörren till samlingslokalen). OBS! Fastighetsskötaren hanterar endast nyckel(taggs)frågor. Hos honom kan du till exempel införskaffa en extra nyckeltagg – kostar 100 kr – eller lägga in en ny kod i den gamla.

 

Tillgång till toalett när du renoverar badrummet 

Hos fastighetsskötaren kan du också få låna en tagg som ger dig och din hantverkare möjlighet att använda tvättstugans toalett under byggtiden. Den hämtas och kvitteras ut på ovan angiven tid. 

 

Felanmälan görs alltid hos HSB: på www.hsb.se/stockholm eller på telefon till HSB Kund-och medlemsservice010-442 11 00, måndag-onsdag: 08.00-16.30

                torsdag: 08.00-18.00
                fredag: 08.00-16.30

Annan tid och kritiskt akuta fel anmäls till HSB jour på telefon 08-695 00 00.

 

Obs! Kritiska akuta fel innebär fara för liv och/eller för egendom