Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Tips för att komma igång med utvecklingen av er utemiljö

Kajsa Falkman, utemiljökonsult på HSB Stockholm, svarar på några vanliga frågor kring utveckling av utemiljön i en bostadsrättsförening.

  Kajsa Falkman, utemiljökonsult. 

Vi i vår bostadsrättsförening är intresserade av att se över och förändra vår utemiljö: hur kommer vi igång?

Fundera över  hur ni vill kunna nyttja er utemiljö. Vilka funktioner saknar ni och vilka befintliga behöver utvecklas, såsom lekytor, grillplats, samvaroytor och så vidare? På HSB Stockholm har vi duktiga specialister som kan hjälpa er redan från idéstadiet. 

Vad ska vi tänka på innan vi sätter igång? 

Ett grundläggande tips är att jobba utifrån våra tre värdeord Funktion, Hållbarhet och Upplevelse, då har ni goda förutsättningar för en bra slutprodukt. Spara det som fungerar och återanvänd det material som går, det är bra både ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv. Gör en analys ur ett ekosystemperspektiv - vad finns och vilka delar skulle man kunna addera för att exempelvis bidra till biologisk mångfald? Finns det naturmark, var rädd om den! Spara alla träd som går. Passa på att se över dagvattenhanteringen och klimatanpassa när ni ändå bygger om. En grundsten när det gäller klimatanpassning är att få in så mycket grönt det går. 
För att summera: det är viktigt att titta på platsen ur flera olika perspektiv. Det vinner både ni och naturen på i längden!

Att göra om utemiljön känns som en stor investering: hur kan vi tänka kring utemiljö och ekonomi? 

Vi ser tydliga kopplingar mellan ett ökat värde på boendet och en fungerande utemiljö. Det gäller både mjuka värden med trygga och härliga yttre rum för gemenskap, och det ekonomiska värdet genom att man helt enkelt får bättre betalt för sin lägenhet vid en försäljning om utemiljön är tilltalande. Man kan också undvika oväntade och kostsamma åtgärder genom att t ex klimatanpassa fastigheten och arbeta efter en trädvårdsplan.

Olika föreningar har olika förutsättningar men ett generellt tips är att avsätta pengar för framtida investeringar även när det gäller utemiljö. Lägg gärna in det som en post i underhållsplanen. 

I våra projekt tar vi fram en budget utifrån det man vill göra och lägger sen upp en rimlig plan för genomförandet tillsammans med styrelsen. Man kan lägga upp investeringarna i etapper över flera år. Vi anpassar också den framtida utemiljön efter den budget föreningen har för skötsel. Det är en bra modell att utgå ifrån, så att man inte gör stora investeringar och sedan inte har medel att sköta den på ett bra sätt. 

ute.png

 

Behöver ni hjälp med er utemiljö?

Vi hjälper er med allt från idé, ritning och plan till analys av föreningens ekonomi, låneförhandling och projektledning av genomförandet.