Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Lekplats

Vi kan hjälpa er att skapa en säker lekplats för barnen eller se till att er gamla uppfyller gällande krav. Ingen vill att barn ska göra illa sig när de leker, men olyckan kan alltid vara framme. Och visste du att om ett barn skadas på lekplatsen, så är det ägaren av lekplatsen som är ansvarig, och i en bostadsrättsförening ytterst styrelsen. Säkerhetsreglerna gäller även för gamla lekplatser, så få er lekplats besiktigad så snart som möjligt och sedan en gång om året för att minimera riskerna.
mainimage

Om- och nybyggnation

Vi hjälper till med att ta fram förslag på lekplatser som skapar både en roligare och säkrare boendemiljö för barnen. När den är byggd gör vi även en installationsbesiktning som ska vara godkänd innan avspärrningar monteras bort. 

Samtliga handlingar, till exempel monteringsanvisningar, intyg på stötdämpande material, intyg på att redskap och underlag monterats enligt tillverkarens anvisningar överlämnas till beställaren i samband med att lekplatsen är godkänd och kan tas i bruk.

Besiktning

Utöver installationsbesiktningen säkerställer besiktningsmän certifierade av Sereno certifiering AB en gång per år att lekplatsen är säker. Ni får sedan ett protokoll som tydligt visar om något behöver åtgärdas. Besiktning utförs enligt SS-EN 1176 samt tillämpliga lagar.

Drift och underhållsplan

Dokument som innehåller samlad information om lekredskapen, om och hur ofta de behöver underhållas och allt annat som krävs för att hålla lekplatsen säker.

Vill du veta mer om hur din bostadsrättsförening kan få en säker lekplats?

Fler tjänster inom utemiljö och innergård

belysning utemiljö

Belysning i utemiljö

Trygg och trivsam utemiljö med rätt belysning.

hållbar utemiljö

Hållbart ekosystem

Växter som gör luften renare, bullerdämpande buskar och andra åtgärder som skapar en bättre och mer hållbar utemiljö.

projekt

Projekt i utemiljö

Projekt från start till mål.

trädfällning

Trädvård och fällning

Besiktning, inventering, plantering, beskärning, fällning, stubbfräsning, avancerade fällningar och beskärningar på svårtillgängliga platser.

trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign

Tillsammans med våra trädgårdsformgivare ritar ni upp den innergård eller utemiljö ni önskar, med de funktioner som behövs.