Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Bostads verksamhet: Nyproduktion i Stockholm och på Gotland

HSB Bostad är HSBs bostadsproduktionsbolag i Stockholms och Gotlands län med uppdrag att utveckla och bygga bostäder åt HSBs bosparare och medlemmar. Verksamheten omfattar hela kedjan från mark- och fastighetsförvärv, projektering och planprocesser till produktion, försäljning och garantiärenden.

HSB Bostad bildades år 2000 och har i uppdrag att utveckla nya bostäder och boendemiljöer åt HSBs medlemmar, bosparare och kunder. Målet är att med välplanerade, prisvärda och trygga bostäder i olika lägen skapa det goda boendet åt medlemmarna. När köparna har flyttat in i en bostadsrättsförening lämnas den vidare inom HSB för förvaltning och medlemskap.

HSB Bostad ägs av HSB Produktion och tre HSB-föreningar i Stockholms län och verksamhetens vinst går alltid tillbaka till HSB i syfte att bygga ännu fler bostäder. Verksamheten omfattar hela kedjan från mark- och fastighetsförvärv till projektutveckling, produktion, försäljning och eftermarknad. Det handlar om allt från mindre kompletteringsprojekt till helt nya bostadsområden, vilket innebär att nyproduktionsprojekten varierar vad gäller både storlek och antal lägenheter. Målet är att producera 700–1 000 lägenheter per år.

HSB Bostad strävar alltid efter att bygga effektivt, hållbart och kostnadsmedvetet. Stort fokus läggs inte bara på att bygga bra lägenheter utan också på att skapa attraktiva bostadsrättsföreningar med gemensamma funktioner och ytor som ger mervärde för de boende. Bolaget samverkar med kommuner och eventuella andra byggherrar i områdena.

HSB Bostad lägger stor vikt vid att bygga hållbart och ambitionen är att all nyproduktion ska certifieras som Miljöbyggnad.

Se HSB Bostads aktuella projekt.