Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Umeå

Vi är din regionala HSB-förening och arbetar med allt från att att bygga och förvalta bostäder till utbildning och löpande rådgivning.

HSB Umeås verksamhetsområde omfattar Södra Västerbotten och vi bedriver verksamhet i Umeå och Vännäs kommuner. Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet

Vi ägs av drygt 8 800 medlemmar som alla har förtur till ca 233 hyresrätter i Umeå och våra nybyggda bostadsrätter. I HSB Umeå är 62 bostadsrättsföreningar medlemmar.

Vår verksamhet är organiserad i fem huvudsakliga verksamhetsområden: Förvaltningstjänster (tekniska och administrativa), Energi och entreprenad, Nya bostäder, Medlemsverksamhet och Egna Fastigheter.

Vision och Affärsidé

VÅR VISION

HSB Umeå är ett medlemsägt företag som i samverkan skapar ett tryggt och prisvärt boende genom sparande, byggande och förvaltning av bostäder med god lönsamhet

VÅR AFFÄRSIDÉ

HSB Umeå ska vara den självklara samarbetspartnern för våra medlemmar och andra kunder som ser det som angeläget att skapa och vårda det goda boendet

Styrelse

Ordförande
Olle Karlsson

Vice ordförande:
Erik Selander

Ledamöter

Håkan Ottosson

Mikael Hedlund

Bertil Sawert

Simon Lindehell

Maria Gripenhoftner

Bjarne Johannesson
Personalrepresentant Fastighetsanställdas förbund

Monica Sandberg
Kontaktperson Unionen


Suppleanter
Dan-Olov Hammar

Gunilla Lidström

Kenth Nilsson
Personalrepresentant Fastighetsanställdas förbund

Kristina Svensson
Kontaktperson Unionen

Stadgar

Här kan du ladda ner HSB Umeås stadgar

Stadgar HSB Umeå.pdf

För mer information kontakta:
Agneta Andersson
Tel. 090-15 38 48
Epost: förnamn.efternamn@umea.hsb.se

Ägarkrav

Ägarkrav och huvudmål för HSB Umeås verksamhet är att utifrån stadgarnas ändamålsparagraf främja medlemmarnas ekonomiska och social intressen genom att

… verka för bostadskooperationen samt de konsument- och miljöintressen som är relaterade till byggandet och boendet

… främja bosparande i av HSBs Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter

… bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder

… genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som upplåtelseform

… tillhandahålla HSBs bostadsrättsföreningar kvalificerade förvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet samt i övrigt biträda bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i dess verksamhet genom rådgivning, beställning och upphandling

… äga och förvalta fast egendom

… äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag

… genom kompetent rådgivning, bl a genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla en bra utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningens styrelse

… utöva annan härmed sammanhängande verksamhet

… verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet

… lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform

… i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling