På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

HSB Umeå

Vi är din regionala HSB-förening och arbetar med allt från att att bygga och förvalta bostäder till utbildning och löpande rådgivning.

HSB Umeås verksamhetsområde omfattar Södra Västerbotten och vi bedriver verksamhet i Umeå och Vännäs kommuner. Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet

Vi ägs av drygt 8 800 medlemmar som alla har förtur till ca 233 hyresrätter i Umeå och våra nybyggda bostadsrätter. I HSB Umeå är 62 bostadsrättsföreningar medlemmar.

Vår verksamhet är organiserad i fem huvudsakliga verksamhetsområden: Förvaltningstjänster (tekniska och administrativa), Energi och entreprenad, Nya bostäder, Medlemsverksamhet och Egna Fastigheter.

Vision och Affärsidé

VÅR VISION

HSB Umeå är ett medlemsägt företag som i samverkan skapar ett tryggt och prisvärt boende genom sparande, byggande och förvaltning av bostäder med god lönsamhet

VÅR AFFÄRSIDÉ

HSB Umeå ska vara den självklara samarbetspartnern för våra medlemmar och andra kunder som ser det som angeläget att skapa och vårda det goda boendet

Styrelse

Ordförande
Olle Karlsson

Vice ordförande:
Erik Selander

Ledamöter

Håkan Ottosson

Mikael Hedlund

Bertil Sawert

Simon Lindehell

Maria Gripenhoftner

Bjarne Johannesson
Personalrepresentant Fastighetsanställdas förbund

Monica Sandberg
Kontaktperson Unionen


Suppleanter
Dan-Olov Hammar

Gunilla Lidström

Kenth Nilsson
Personalrepresentant Fastighetsanställdas förbund

Kristina Svensson
Kontaktperson Unionen

Stadgar

Här kan du ladda ner HSB Umeås stadgar

Stadgar HSB Umeå.pdf

För mer information kontakta:
Agneta Andersson
Tel. 090-15 38 48
Epost: förnamn.efternamn@umea.hsb.se

Ägarkrav

Ägarkrav och huvudmål för HSB Umeås verksamhet är att utifrån stadgarnas ändamålsparagraf främja medlemmarnas ekonomiska och social intressen genom att

… verka för bostadskooperationen samt de konsument- och miljöintressen som är relaterade till byggandet och boendet

… främja bosparande i av HSBs Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter

… bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder

… genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som upplåtelseform

… tillhandahålla HSBs bostadsrättsföreningar kvalificerade förvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet samt i övrigt biträda bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare i dess verksamhet genom rådgivning, beställning och upphandling

… äga och förvalta fast egendom

… äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag

… genom kompetent rådgivning, bl a genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla en bra utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningens styrelse

… utöva annan härmed sammanhängande verksamhet

… verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet

… lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform

… i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling