På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Nyhetsbrev höst/vinter 2018

28 november 2018

I våras gjorde styrelsen en översyn av föreningens utemiljöer vilket ledde till olika planteringar av buskar och träd. Tyvärr riskerade den stora lönnen utanför Tiundagatan 45 att falla ner och därför var det tvunget att hugga ner den.

 

Från den 1:a januari 2019 kommer avgiften för varmgaragen höjas till 400 kr/månad, detta då avgiften varit oförändrad i många år. Avgiften för kallgarage lämnas på 200kr/månad. Det har de senaste åren varit problem med att låsen på garagen ofta frusit när det är kallt på vintern. Nu har vi gjort ett försök att “fryssäkra” låsen, förhoppningsvis kommer problemen inte uppstå denna vinter så att vi kan hålla alla våra garage låsta även vintertid.  

 

Enligt de listor föreningen fått från Erlandssons avseende de ärenden som bedömts som garantiärenden av oberoende besiktningsman så är alla ärenden nu åtgärdade. Om du/ni upplever att ni anmält ett ärende som ej blivit åtgärdat eller om det uppkommer nya problem som härrör från stamrenoveringen får ni anmäla detta direkt till Erlandsson. Det finns en länk på föreningens hemsida (under din lägenhet/felanmälan). Har du inte tillgång till internet, kontakta vicevärden för hjälp med anmälan.

 

Från och med 1 november så kommer föreningen att ta ut en avgift vid alla nya andrahandsuthyrningar. Avgiften kommer vara 10% av PPB per år (För 2018: ca 380 kr/månad) och kommer läggas på månadsavgiften. Anledningen till avgiften är främst att ersätta det administrativa arbetet kring godkännandet av uthyrningar.

 

Till stämman inkom 4 motioner. Styrelsen tackar för engagemanget och har under året arbetat med motionerna.

 

Laddmöjlighet för elbilar - Det finns sedan sommaren möjlighet att byta ut den vanliga motorvärmaren i både kall-och varmgarage till en elbilsladdare. Kostnaden för installationen delas mellan medlemmen och föreningen och den kontinuerliga kostnaden för elförbrukrningen betalas av medlemmen. Är du intresserad av elbilsladdare till ditt garage - kontakta vicevärden!

 

Byte av ett löpband till en crosstrainer i träningslokalen: Årsstämman beslutade om att byte.  På extrastämman redovisade styrelsen att kostnaden för att bryta leasingavtalet för löpband och byta till crosstrainer skulle bli väldigt hög vilket ledde till att extrastämman beslutade att inte utföra utbytet.

 

Anläggandet av gästparkeringar. Motionerna avsåg att anlägga gästparkeringar utanför cykelförrådet vid Tiundagatan 43. Styrelsen gavs uppdrag att utreda möjligheterna.  Styrelsen att det inte är lämpligt med tanke på att det rör sig en hel del barn i det området och att risken för olyckor ökar med fler parkeringsplatser. Styrelsen har också sett över möjligheten för anläggande av 2 platser på annan plats i föreningen (Sibyllegatan/Norrlandsgatan) men då kostnaden för anläggandet uppgår till strax över 100 000 kr anser inte styrelsen att det är en rimlig kostnad. Efter kommunens införande av avgift på gatorna kring föreningen finns det vid de flesta tidpunkter lediga parkeringsplatser i närheten av alla våra hus. Det går att betala via telefonen men det är även möjligt att man innan parkerandet kör förbi en parkeringsautomat och ordnar biljett där innan parkerandet. Styrelsen avser därför att för närvarande inte anlägga gästparkeringar

 

Värmeregleringen i höghusen: Styrelsen har via en energikonsult gjort en noggrann kartläggning av troliga orsaker till temperaturproblemen och vilka möjliga åtgärder som är möjliga. Planeringen var att isolera vindarna under hösten 2018 men eftersom frågan visade sig vara mer komplicerad än vid första anblick och styrelsen från hösten är något decimerad beslutades det att ta ett helhetsgrepp av frågan under 2019. Inför vintern har brandluckorna isolerats och tillufttemperaturen till trapphusen kommer att höjas. Därutöver uppmanas boende att inte sätta igen tilluftdon bakom elementen. Husen har frånluftfläktar och när tilluftdon sätts igen, tar sig luft in på andra ställen där luften inte kan värmas upp genom att passera förbi ett element.

 

 

Årsstämman kommer äga rum i Barken i slutet på januari (exakt datum kommer senare) och styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt kan delta!. Styrelsen behöver förstärkning under 2019!  Är du nyfiken på styrelsearbetet, kontakta valberedningen (Anita Olsson, 0706-277451). Det finns möjlighet att gå kurser via HSB för att lära sig mer om styrelsens arbetsuppgifter. Ta chansen att påverka ditt boende!

 

Med vänlig hälsning,

 

Styrelsen