På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Nyhetsbrev höst/vinter 2018

28 november 2018

I våras gjorde styrelsen en översyn av föreningens utemiljöer vilket ledde till olika planteringar av buskar och träd. Tyvärr riskerade den stora lönnen utanför Tiundagatan 45 att falla ner och därför var det tvunget att hugga ner den.

 

Från den 1:a januari 2019 kommer avgiften för varmgaragen höjas till 400 kr/månad, detta då avgiften varit oförändrad i många år. Avgiften för kallgarage lämnas på 200kr/månad. Det har de senaste åren varit problem med att låsen på garagen ofta frusit när det är kallt på vintern. Nu har vi gjort ett försök att “fryssäkra” låsen, förhoppningsvis kommer problemen inte uppstå denna vinter så att vi kan hålla alla våra garage låsta även vintertid.  

 

Enligt de listor föreningen fått från Erlandssons avseende de ärenden som bedömts som garantiärenden av oberoende besiktningsman så är alla ärenden nu åtgärdade. Om du/ni upplever att ni anmält ett ärende som ej blivit åtgärdat eller om det uppkommer nya problem som härrör från stamrenoveringen får ni anmäla detta direkt till Erlandsson. Det finns en länk på föreningens hemsida (under din lägenhet/felanmälan). Har du inte tillgång till internet, kontakta vicevärden för hjälp med anmälan.

 

Från och med 1 november så kommer föreningen att ta ut en avgift vid alla nya andrahandsuthyrningar. Avgiften kommer vara 10% av PPB per år (För 2018: ca 380 kr/månad) och kommer läggas på månadsavgiften. Anledningen till avgiften är främst att ersätta det administrativa arbetet kring godkännandet av uthyrningar.

 

Till stämman inkom 4 motioner. Styrelsen tackar för engagemanget och har under året arbetat med motionerna.

 

Laddmöjlighet för elbilar - Det finns sedan sommaren möjlighet att byta ut den vanliga motorvärmaren i både kall-och varmgarage till en elbilsladdare. Kostnaden för installationen delas mellan medlemmen och föreningen och den kontinuerliga kostnaden för elförbrukrningen betalas av medlemmen. Är du intresserad av elbilsladdare till ditt garage - kontakta vicevärden!

 

Byte av ett löpband till en crosstrainer i träningslokalen: Årsstämman beslutade om att byte.  På extrastämman redovisade styrelsen att kostnaden för att bryta leasingavtalet för löpband och byta till crosstrainer skulle bli väldigt hög vilket ledde till att extrastämman beslutade att inte utföra utbytet.

 

Anläggandet av gästparkeringar. Motionerna avsåg att anlägga gästparkeringar utanför cykelförrådet vid Tiundagatan 43. Styrelsen gavs uppdrag att utreda möjligheterna.  Styrelsen att det inte är lämpligt med tanke på att det rör sig en hel del barn i det området och att risken för olyckor ökar med fler parkeringsplatser. Styrelsen har också sett över möjligheten för anläggande av 2 platser på annan plats i föreningen (Sibyllegatan/Norrlandsgatan) men då kostnaden för anläggandet uppgår till strax över 100 000 kr anser inte styrelsen att det är en rimlig kostnad. Efter kommunens införande av avgift på gatorna kring föreningen finns det vid de flesta tidpunkter lediga parkeringsplatser i närheten av alla våra hus. Det går att betala via telefonen men det är även möjligt att man innan parkerandet kör förbi en parkeringsautomat och ordnar biljett där innan parkerandet. Styrelsen avser därför att för närvarande inte anlägga gästparkeringar

 

Värmeregleringen i höghusen: Styrelsen har via en energikonsult gjort en noggrann kartläggning av troliga orsaker till temperaturproblemen och vilka möjliga åtgärder som är möjliga. Planeringen var att isolera vindarna under hösten 2018 men eftersom frågan visade sig vara mer komplicerad än vid första anblick och styrelsen från hösten är något decimerad beslutades det att ta ett helhetsgrepp av frågan under 2019. Inför vintern har brandluckorna isolerats och tillufttemperaturen till trapphusen kommer att höjas. Därutöver uppmanas boende att inte sätta igen tilluftdon bakom elementen. Husen har frånluftfläktar och när tilluftdon sätts igen, tar sig luft in på andra ställen där luften inte kan värmas upp genom att passera förbi ett element.

 

 

Årsstämman kommer äga rum i Barken i slutet på januari (exakt datum kommer senare) och styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt kan delta!. Styrelsen behöver förstärkning under 2019!  Är du nyfiken på styrelsearbetet, kontakta valberedningen (Anita Olsson, 0706-277451). Det finns möjlighet att gå kurser via HSB för att lära sig mer om styrelsens arbetsuppgifter. Ta chansen att påverka ditt boende!

 

Med vänlig hälsning,

 

Styrelsen