Andrahandsuthyrning

Uthyrning av en lägenhet i andra hand kräver ALLTID styrelsens godkännande i FÖRVÄG.

Boende som hyr ut sin lägenhet utan styrelsens godkännande uppfyller inte sina skyldigheter gentemot föreningen och det kan enligt föreningens stadgar vara skäl till att borätten sägs upp.

Det kallas andrahandsuthyrning, eller mer korrekt andrahandsupplåtelse, om en boende hyr ut eller lånar ut (upplåter) sin lägenhet till någon annan person som kan använda lägenheten självständigt. Det räknas som andrahandsuthyrning oberoende av hyresperiodens längd och oberoende av vilken avgift andrahandshyresgästen betalar.

Att hyra ut en del av en lägenhet och själv bo kvar i resten av lägenheten kallas för att ha inneboende. En inneboende disponerar inte lägenheten självständigt. Därför kräver detta inte styrelsens godkännande.

Att hyra ut en lägenhet eller del av en lägenhet under hotelliknande former, som exempelvis Airbnb erbjuder, är aldrig tillåtet inom Agersö.

En bostadsrätt upplåts under förutsättningen att ägaren själv bor permanent i lägenheten. Dock kan situationer uppstå då man för en viss tid inte kan bo i lägenheten, t.ex. vid sjukdom, arbete eller studier på annan ort eller provboende med partner.

Sedan en ny lag trädde ikraft 1 juli 2014 kan även ekonomiska skäl, exempelvis svårigheter att sälja bostadsrätten eller hyra ut till nära anhörig vara giltigt skäl för uthyrning. Kravet på tillstånd från styrelsen i förhand gäller även dessa skäl. Efter denna lagändring är det även möjligt för föreningen att ta ut en begränsad avgift.

Bostadsrättslagen ger anvisningar om i vilka fall andrahandsuthyrning kan respektive skall beviljas. Inom den ramen måste i varje enskilt fall styrelsen eller, i sista hand, hyresnämnden ge tillstånd för en andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning beviljas normalt för en begränsad tid, t.ex. 6 mån eller 1 år i taget. Därefter måste ny ansökan göras om förlängning önskas.

Från och med januari år 2020 kommer en avgift i samband med andrahandsupplåtelse att tas ut. Avgiften debiteras månadsvis och ligger på en tolftedel av 10 % av ett prisbasbelopp. T.ex. under år 2020 kommer avgiften vara ca 394 kr/månad (47300 kr * 10 % / 12 månader). 

Ansökan om andrahandsuthyrning.
Kontakta Förvaltaren och lämna de uppgifter som behövs. Du får ett formulär hemskickat. Eller skriv ut blanketten nedan. Fyll i och lämna till styrelsen.

Först när styrelsen beviljat uthyrningen kan andrahandshyresgästen flytta in.

Mer information och tips om andrahandsuthyrning finns nedan.