Försäkringar

Hemförsäkring

Hemförsäkring måste varje bostadsrättsinnehavare själv teckna. Försäkringsvillkoren skiljer mellan olika försäkringsbolag, men skyddet omfattar bland annat skador på inventarier i lägenheten vid exempelvis oförutsedd händelse som inbrott och brand.

Tillägg för bostadsrätt

Det som försäkringsbolagen brukar kalla "Tillägg för bostadsrätt" måste även tecknas av varje bostadsrättsinnehavare.

Den skyddar boende för skador orsakade på de delar av lägenheten som den boende ansvarar för enligt stadgarna, till exempel de synliga delarna av tak och väggar.

Fastighetsförsäkring

Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring för de delar av lägenheter och fastigheter som föreningen ansvarar för.

Skador som kan omfattas av fastighetsförsäkringen ska så snart som möjligt efter skada upptäckts anmälas till Fastighetsförvaltaren, se Kontakter.

Vattenskada

Vid vattenskada kan ansvarsfördelningen mellan boende, föreningen och försäkringsbolagen bli komplicerad. HSB:s handlednig nedan reder ut begreppen.