Markiser över fönster

Uppsättning av markiser över fönster, uteplatser och balkonger kräver tillstånd från styrelsen, innan arbetet påbörjas.

Det är viktigt att sådana saker monteras av specialister för att försäkra sig om att markisen inte lossnar eller på annat sätt förorsakar skador på fasad, människor eller egendom. Bostadsrättsinnehavaren blir alltid ersättningsskyldig i sådana fall.

Alla markiser måste underhållas och rengöras, annars förbehåller sig styrelsen rätten att begära nedmontering.

Gör så här:

Skriv en enkel ansökan om era önskemål och skicka ansökan via epost till styrelsen, se Kontakter.

Styrelsen kommer därefter besluta om eventuellt tillstånd samt skriftligt meddela detta samtidigt som bostadsrättsinnehavaren informeras om sina skyldigheter och sitt ansvar.