Grannsamverkan

Agersö är med i Grannsamverkan i samarbete med polisen i Järva.

Vid akuta lägen, ring larmnumret 112

Om det inte är akut läge ska polisen kontaktas på 114 14

Agersös kontaktombud för Grannsamverkan hittar du under Kontakter. Hör gärna av dig om du har idéer eller frågor. Föreningens ombud håller kontakt med varandra med en sms-lista till mobiltelefonerna och genomför bland annat vandringar i vårt område. Och medlemmarna i gruppen kan snabbt informera varandra när något oönskat sker. För närvarande består gruppen av c:a 15 medlemmar men det finns plats för fler! Hör av dig till kontaktombudet om du vill vara med.

Det är önskvärt att så många som möjligt engagerar sig i Grannsamverkan. Det kräver inte mycket tid, utan främst intresse och engagemang. Forskningen visar att det fungerar när det rätta engagemanget finns.

Grannsamverkan innebär att vi som bor i Agersö pratar med varandra och på olika sätt visar att vi bryr oss om hur det ser ut i vårt område. Men det handlar även om att vi lär oss hur oönskade besökare beter sig. Vi har kontakt med polisen för att veta hur vi bäst ska bete oss och när vi ska vara speciellt uppmärksamma.

Om du undrar över hur du kan se över ditt eget skydd mot inbrott så finns många tips om du klickar på länken längst ner på denna sida.

Skyddet bör ses över i den här ordningen:

1. Altandörrar (+ balkongdörrar om det är lätt att nå balkongen)
2. Fönster i markplanet
3. Ytterdörrar

Den som tänker bryta sig in i en lägenhet vill att det går snabbt och låter så lite som möjligt och att det går att öppna en dörr eller fönster för att kunna försvinna så snabbt som möjligt. De vill inte bli upptäckta! Därför är olika skydd som försvårar inbrott bra. Att helt skydda mot inbrott är nästan omöjligt.

Altandörrar kan förses med låsbara handtag, olika typer av hakreglar och beslag som försvårar brytning. Det finns även skyddsklassade altan/balkongdörrrar. Kom ihåg att låsa och lägga nyckeln utom räckhåll när du inte är hemma. Den undre delen av altandörren kan behöva försärkas med en tunn metall- eller träskiva.

Det enklaste skyddet av fönster är att ta bort handtagen som man öppnar fönstren med. Det finns även olika typer av låsbrickor för fönster och beslag av samma typ som för altandörrar.

Ytterdörrar skyddas bäst genom att byta till säkerhetsdörr av klass 3 eller 4.