På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Lägenhetsnummer

Alla lägenheter har två helt olika lägenhetsnummer.

Vid kommunikation med styrelsen eller HSB är det viktigt att känna till ditt lägenhetsnummer. Ditt lägenhetsnummer är det nummer som står i trapphuset på porttavlan, på din avgiftsavi och ditt boendekontrakt. Det är även samma nummer som du använder för att boka tvättstugan digitalt.

Detta nummer ovan ska inte förvirras med lantmäteriets lägenhetsnummerförteckning som används för folkbokföring. Detta nummer är inte unikt per trapphus och hjälper oss tyvärr inte att slå upp någon information.

Man ser lättast skillnad på HSBs lägenhetsnummer i och med att det har 3 siffror där lantmäteriets folkbokföringsnummer har 4. Mer information om detta hittar ni på lantmäteriets hemsida.

Nedan följer en förteckning på mappningen mellan Lantmäteriet och HSBs lägenhetsnummer.

1)       2)
HSB    Lantmäteriet
          Ringstedsgatan 42 lgh xxxx
001    1001
002    1002
003    1003

004    1101
005    1102
006    1103

007    1201
008    1202
009    1203
010    1204

011   Ringstedsgatan 44
012   Ringstedsgatan 46
013   Ringstedsgatan 48
014   Ringstedsgatan 50
015   Ringstedsgatan 52

         Ringstedsgatan 54 lgh xxxx
016   1001
017   1002
018   1003

019   1101
020   1102
021   1103

022   1201
023   1202
024   1203
025   1204

         Ringstedsgatan 4 lgh xxxx
026   1001
027   1002
028   1003
029   1004
030   1005
031   1006
032   1007
033   1008

034   1101
035   1102
036   1103
037   1104
038   1105
039   1106
040   1107
041   1108

042   1201
043   1202
044   1203
045   1204
046   1205
047   1206
048   1207
049   1208

050   1301
051   1302
052   1303
053   1304
054   1305
055   1306
056   1307
057   1308

         Ringstedsgatan 14 - Tvättstuga

         Ringstedsgatan 16 lgh xxxx
058   1001
059   1002
060   1101
061   1102
062   1103

063   1201
064   1202
065   1203

066   1302
067   1303
068   1304
069   1301

         Ringstedsgatan 17 - Tvättstuga

070   Ringstedsgatan 18

         Ringstedsgatan 19 - Föreningslokal

071   Ringstedsgatan 20
072   Ringstedsgatan 22
073   Ringstedsgatan 24

         Ringstedsgatan 26 lgh xxxx
074   1001
075   1002
076   1003

077   1101
078   1102
079   1103

080   1201
081   1202
082   1203

083   1301
084   1302
085   1303
086   1304

         Ringstedsgatan 28 lgh xxxx
087   1001
088   1002
089   1003

090   1101
091   1102
092   1103

         Ringstedsgatan 30 lgh xxxx
093   1001
094   1002

095   1101
096   1102
097   1103

098   1201
099   1202
100   1203

101   1301
102   1302
103   1303

        Ringstedsgatan 32 - Tvättstuga

104   Langelandsgatan 31
105   Langelandsgatan 29

         Ringstedsgatan 38 lgh xxxx
106  1001
107  1002
108  1003
109  1004

110  1101
111  1102
112  1103
113  1104

114  1201
115  1202
116  1203
117  1204

118  1301
119  1302
120  1303
121  1304
122  1305

123   Ringstedsgatan 27
124   Ringstedsgatan 29
125   Ringstedsgatan 31

        Ringstedsgatan 33 lgh xxxx
126  1001
127  1002
128  1003

129  1101
130  1102
131  1103

132  1201
133  1202
134  1203

135   Ringstedsgatan 35
136   Ringstedsgatan 37

        Ringstedsgatan 39 lgh xxxx
137  1001
138  1002
139  1003

140  1101
141  1102
142  1103

143  1201
144  1202
145  1203
146  1204

147   Ringstedsgatan 41
148   Ringstedsgatan 43
149   Ringstedsgatan 45
150   Rinsgtedsgatan 47

        Ringstedsgatan 49 lgh xxxx
151  1002
152  1003
153  1001

154  1101
155  1102
156  1103

157  1201
158  1202
159  1203
160  1204

        Ringstedsgatan 51 lgh xxxx
161  1001
162  1002
163  1003

164  1101
165  1102
166  1103
167  1104

168   Ringstedsgatan 53
169   Ringstedsgatan 55
170   Ringstedsgatan 57
171   Rinsgtedsgatan 59

        Ringstedsgatan 61 lgh xxxx
172  1001
173  1002
174  1003

175  1101
176  1102
177  1103

178  1201
179  1202
180  1203
181  1204

        Ringstedsgatan 63 lgh xxxx
182  1001
183  1002
184  1003

185  1101
186  1102
187  1103

188  1201
189  1202
190  1203

191   Ringstedsgatan 65
192   Ringstedsgatan 67

        Ringstedsgatan 3 lgh xxxx
193  1003
194  1001
195  1002

196  1101
197  1102
198  1103

199  1201
200  1202
201  1203

202  1301
203  1302
204  1303

205   Ringstedsgatan 5
206   Ringstedsgatan 7
207   Ringstedsgatan 9

        Ringstedsgatan 11 lgh xxxx
208  1001
209  1002
210  1003

211  1101
212  1102
213  1103

214  1201
215  1202
216  1203
217  1204

        Ringstedsgatan 13 lgh xxxx
218  1001
219  1002
220  1003

221  1101
222  1102
223  1103

        Ringstedsgatan 15 lgh xxxx
224  1001
225  1002

226 1101
227 1102
228 1103

229  1201
230  1202
231  1203

        RIngstedsgatan 21 lgh xxxx
232  1001
233  1002

234  1101
235  1102
236  1103

237  1201
238  1202
239  1203
240  1204

        Ringstedsgatan 23 lgh xxxx
241  1001
242  1002
243  1003

244  1101
245  1102
246  1103

        Ringstedsgatan 25 lgh xxxx
247  1001

248  1101
249  1102
250  1103

251  1201
252  1202
253  1203

254  1301
255  1302
256  1303
257  1304

 

Sammanställning portar

Trapphus: 21
Radhus: 29
Lokal: 1
Tvättstugor: 3

Portar: 54