Färg för målning

Då färgen behöver förbättras på exempelvis staket, fönster och fönsterbrädor så finns möjligheten för medlemmen att själv införskaffa färg och få tillbaka pengar för denna. Detta hjälper våra gemensamma kostnader samt bidrar till en längre livslängd på vår gemensamma miljö.

Som medlem i BRF Agersö finns möjlighet att köpa in färg i korrekt kulör och sedan lämna in som ett utlägg till vår bostadsrättsförening. Vi står för material och medlemmarna hjälper till med vårt gemensamma underhåll.

Färg ska beställas från Nordqvist Färg på Sturegatan 24 i Sundbyberg. För att komma i kontakt med Nordqvist Färg kan man ringa på 08-28 05 05. Vid beställning skall boenden ange att denne kommer från BRF Agersö och därmed tillgodose sig rabatt. Utlägg kompenseras endast på rabatterad summa.

Följande färgkoder gäller för BRF Agersö:

  • Röd staketfärg: NS501 (Den bör strykas två gånger)
  • Brun staketfärg: NS517 

 

Medlemmen får nyttja vår rabatt för eget bruk, och kan få ersättning för utrustning uppsatt av föreningen. Exempelvis är föreningens staket och förråd på uteplatser. Extra utrustning som antingen nuvarande eller föregående boende har fått godkänt att på eget ansvar sätta upp täcks ej. Dock finns det fortsatt ett underhållsansvar från medlemmen.

Utlägget ska fyllas i och skickas in till Styrelsen. Är medlemmen osäker så kan man på förhand begära ett skriftligt godkännande på den yta som ska målas om för att utlägget ska gå igenom. Men har man följt ovanstående regler skall det inte vara några konstigheter.

 När utlägget är ifyllt ska detta tillsammans med kvitton skickas in till styrelsen via mejl